Güvenlik-Sen direnen Hacettepe işçilerinin yanında

Özel Güvenlik İşçileri Sendikası Güvenlik-Sen, Hacettepe’de direnen sağlık işçilerine yönelik saldırıyı ve taşeron işçileri karşı karşıya getiren uygulamaları protesto etti

guvenliksenHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde işten atıldıktan sonra direnişe geçen Devrimci Sağlık-İş üyesi sağlık işçilerine bir destek de Özel Güvenlik İşçileri Sendikası’ndan (Güvenlik-Sen) geldi. Taşeron özel güvenlik işçilerinin 12 saate varan sürelerle, kıdem ve ihbar tazminatı gibi temel güvencelerden yoksun çalıştırılmasına karşı mücadele veren Güvenlik-Sen, sağlık işçilerine yönelik özel güvenlik saldırısını kınadığını açıkladı.

AKP’nin ve patronların özel güvenlik işçilerini, sermaye düzenini koruyacak memurlar olarak gördüğünü belirten sendika, “Bizler aynı kaderi paylaştığımız emekçi kardeşlerimize karşı maşa olarak kullanılmak istemiyoruz! Bizler ekmek kavgası ve insanca yaşam mücadelesi veren herkesle yan yana, omuz omuza mücadele vereceğiz!” dedi.

Sendika.Org/ Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur