Binlerce #Direnişçi İzmir’de haykırdı: “Hayatı durdururuz”

DİSK üyesi binlerce işçi #Direnişçi eylemleri kapsamında bu kez de İzmir’de sokağa çıktı.  İşçiler, kıdem tazminatının kaldırılmasının genel grev sebebi olduğunu söyleyerek kıdem tazminatlarına dokundurtmayacaklarını haykırdılar

“Kıdem tazminatı işçinin ödenmemiş ücreti, iş güvencesidir ve bu nedenle kırmızı çizgimizdir” diyerek tavrını net bir biçimde ortaya koyan DİSK, Ankara, İstanbul, Kartal, Gebze, Kocaeli, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Antalya, Eskişehir, Adana, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’nin ardından eylemlerine bugün İzmir’de devam etti. Binlerce işçinin katıldığı yürüyüş Basmane Meydanı’nda başladı. Eyleme Genel İş ile Birleşik Metal İş Sendikalarının üyesi işçiler kitlesel olarak katıldı. Yürüyüş boyunca sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Ölmek var dönmek yok, tazminatı vermek yok”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları atıldı. Eyleme yürüyüş yolu boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek oldular. Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün de katıldığı yürüyüş Konak Meydanı’nda sonlandırıldı.

Konak Meydanı’na ulaşan binlerce emekçiye seslenen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Tekel’i, Sümerbank’ı, bu ülkenin birçok kamu işletmesini AKP hükümetinin bir bir yandaşlarına peşkeş çektiğini, memleketi yağmaladığını söyledi. Kani Beko, AKP’nin kıdem tazminatına göz diktiğini söyleyerek, kıdem tazminatının işçilerin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Kıdem tazminatının fona devredilmesinin, kıdem tazminatının yok edilmesi olduğunu belirten Beko “Ucuz ve güvencesiz çalışacak iş gücü yaratmak istiyorlar. Çünkü amaçları bizi köleleştirmek. Biz işten çıkarma maliyetlerini düşüren hiçbir taslağı kabul etmiyoruz.  Biz DİSK olarak bu taslakları çöpe atmakla mükellefiz” dedi.

“Haklarımıza el uzatırsanız dünyayı başınıza yıkarız”

Özel istihdam bürolarına da karşı olduklarına da söyleyen Beko AKP hükümetini işçi haklarına gasp etmeye çalışmaması konusunda uyararak sözlerini şöyle sürdürdü  “Gün köleliğe karşı #direnişçi kampanyasını büyütme günüdür. Kent kent, işyeri iş yeri, sokak sokak bu davayı işçilere emekçilere anlatmaya devam edeceğiz. İşçilerin haklarına el uzatmaya kalkışırsanız, Ankara’ya geliriz, hayatı durdururuz, dünyayı başınıza yıkarız. Emekten yanayım diyen diğer bütün konfederasyonları da köleliğe karşı omuz omuza direnmeye bir kez daha çağırıyoruz”

 DİSK’in kıdem tazminatı konusundaki önerileri

* 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde ufak bir değişiklik yapılarak işçinin 1 gün bile çalışması halinde tazminata hak kazanması sağlanmalıdır.

* Hak kayıplarına neden olan kıdem tazminatı üst sınırı kaldırılmalıdır.

* Ücret Garanti Fonu’nun kapsamı genişletilerek, kıdem tazminatının da kapsama alınması sağlanmalıdır. Bu alacaklar daha sonra işverenden tahsil edilmelidir.

* Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda daha ağır yaptırımlar getirilmelidir. İflas gibi durumlarda işçinin alacağı bankaların ve kamunun alacağından öncelikli olmalıdır.

* İşkolu barajı başta olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur