Kent Hareketleri, Afet Yasası’nın iptali için imza kampanyası başlatıyor

Kent Hareketleri, Anayasa Mahkemesi’nin 6306 sayılı Afet Yasası’nı iptal etmesi için imza kampanyası başlatacak. İmza kampanyası, Konut hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını dünya gündemine taşıyan Dünya Habitat Haftası kapsamında, 8 Ekim Salı günü, saat 11.00’da İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde yapılacak basın açıklamasıyla duyurulacak.

“İnsanca, güvenilir, sağlıklı, kimlikli alanlarda barınma hakkımızın ihlalinin önünü açan, Anayasa ve Uluslararası sözleşmelere aykırı olan ve bizlerin de yaşam alanları yok edilmek istenen mahalleler olarak ilk andan itibaren karşı çıktığımız bu yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından derhal iptal edilmelidir. CHP’nin afet yasasına dönük açtığı dava bir an önce iptal ile sonuçlandırılmalıdır” diyen Kent Hareketleri, herkesi basın açıklamasına katılmaya çağırıyor.

Etkinliğin Facebook adresine ulaşmak için tıklayınız..

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur