4. Yargı Paketi yasalaştı: KCK tutukluları için yeni bir şey yok

4. Yargı Paketi TBMM’de yasalaştı ve TCK’nin ilgili maddelerinde düzenlemeler yapıldı. Örgüt propagandasında kısmi indirimin öngörüldüğü madde silahsız örgütler ile sınırlandırıldı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, KCK tutuklularının düzenlemeden faydalanamayacağını açıkladı

4yargipaketi4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, dün (11 Nisan) gece TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştı. Tasarının 1-14 maddelerini içeren birinci bölüm ile ilgili görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddelerinde değişiklikler yapıldı.

Propagandada indirim, silahsız örgütle sınırlandı

Yasalaşan 4. Yargı Paketi’nin TCK’nin 220. maddesinde yaptığı değişiklik ile örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilerin, “örgüte üye olmak” suçundan da cezalandırılması, suç kapsamından çıkarıldı; fakat uygulama sadece “silahsız örgütler” ile sınırlandırıldı.

Buna göre örgüt propagandası yapan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesinde, suçun “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olması” şartı getirildi.

Cezai indirim, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması hükmü ise korundu. Ayrıca bu indirim, toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasındaki propaganda durumlarında da geçerli olmadı. Düzenlemeler sonucunda örgüt üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde, örgüte ait amblem, resim veya işaret asanlar ya da taşıyanlar, üniforma giyenler, slogan atanlar, ses kayıt cihazıyla yayın yapanlar, bu suçları toplantı ve gösteri yürüyüşü dışında da işlerse aynı cezaya çarptırılacak.

Silahlı/silahsız ayrımı yine AKP’nin elinde

TCK’deki silahlı örgüt/silahsız örgüt değerlendirmesinin, polis fezlekeleri üzerinden hazırlanan iddianamelerde belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda indirimden kimlerin faydalanabileceği ise tam olarak belirsiz.

AKP’nin özellikle iktidarını kurumsallaştırdığı üçüncü iktidar döneminde yumurtalı protestolar yapan, Newroz’a katılan, puşi takan üniversiteliler “silahlı terör örgütü” iddiası kapsamında yargılanmıştı.

Sadullah Ergin: ‘KCK’yi kapsamıyor’

Silahsız terör örgütü üyeliği ile ilgili maddede yapılan değişikliğin KCK tutuklularını kapsayıp kapsamayacağı hakkındaki tartışmalar Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e soruldu. Ergin, KCK tutuklularının TCK 314. maddede düzenlenen “silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üyelik” suçlarından yargılandığını söyledi ve “Silahlı örgütten onlar. Bu düzenlemenin kapsamında değil” dedi.

Ergin, KCK davasından tutuklu gazeteciler ile ilgili soruya da aynı yanıtı verdi ve gazetecilerin de “silahlı örgüt üyeliği”nden yargılandığını belirtti.

İşkencede zamanaşımı işlemeyecek

Yargı paketinin önemli maddelerinden birisi de kamu kurumlarında yaşanan işkence olayları ile ilgili davalarda zamanaşımının işlenmemesine karar verildi.

Tahir Canan’a tahliye göründü

Dört partinin uzlaşmasıyla geçen bir diğer maddeye göre de 7 Kasım 1982’den önce işlenmiş bir suç nedeniyle hürriyeti cezaya mahkum olan bir kişi hakkında, mahkum olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmayacak.

Bu düzenleme, 32 yıldan bu yana hapishanede bulunan Tahir Canan’ın tahliyesini sağlayacak.

İhaleye fesat karıştırma maddesinde değişiklik

Tasarının “ihaleye fesat karıştırmak” suçu ile ilgili maddesinde de değişiklik yapıldı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarında ya da kiralama işlemlerindeki ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar cezalandırılacak.

İhaleye fesat karıştırma suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sınırı 5 yıl olacak. Kasten yaralama ya da tehdit suçundan veya suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunacak. Kurum ve kuruluş için bir zarar meydana gelmişse ise fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur