‘Sendika hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz’

Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yüz binlerce taşeron işçinin sendika hakkının yok sayılmasına karşı milletvekilleriyle birlikte TBMM’de bir basın açıklaması yaptı

dev_saglik_is_tbmm_aciklamaDev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bugün TBMM’de aralarında Süleyman Çelebi, Musa Çam, Candan Yüceer, Levent Gök’ün de bulunduğu milletvekillerinin katılımıyla bir basın açıklaması yaptı.

Musa Çam taşeron işçilerinin sendika hakkının gaspını eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron işçilerin sendika haklarının yok sayılmasına karşı üç gündür eylemde olduklarını ve polis barikatıyla karşılaştıklarını belirten Çerkezoğlu, sendika hakları gasp edilen işçilerin muhatabının polis olmadığını, Çalışma Bakanı olduğunu belirtti.

Çerkezoğlu, yeni çıkarılan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın taşeron işçilerinin sendika hakkını ortadan kaldırdığını söyledi. Taşeron şirketlerin tek taraflı SGK bildirimlerinde işçileri ayrı ayrı işkollarında gösterdiğini belirten Çerkezoğlu bu yöntemle taşeron sağlık işçilerinin inşaat, taşıma, gıda gibi işkollarından gösterilerek sendika haklarının gasp edildiğini ifade etti.

Bin bir güçlükle sendikaya üye olan 10 bin taşeron sağlık işçisinin sendika hakkının gasp edildiğini belirten Çerkezoğlu bu durumun sadece 10 bin sağlık işçisinin değil yüz binlerce taşeron şirket işçisinin sorunu olduğunu belirtti.

‘Bilgisayar programı değil AKP programı’

Çalışma Bakanlığı yetkililerinin sorunu “teknik bir sorun” şeklinde aktardığına değinen Çerkezoğlu şunları söyledi:

Çalışma Bakanlığı yetkilileri sorunu bir teknik aksaklık olarak göstererek bilgi işlem programına müdahale edemedikleri için sağlık işçisi olan üyelerimizin sendika üyeliğini tanımamakta ısrar ediyor. Oysa biz biliyoruz ki, yaşanan sorunun kaynağı teknik bir mesele değil hükümetin taşeronlaştırma politikasının kendisidir. Yani sorun bilgisayar programı değil, AKP programı sorunudur. Asıl amaç bizleri sendikasızlaştırmak, asıl amaç sendika hakkımızı, toplu pazarlık hakkımızı gasp ederek bu akıldışı, bu insanlık dışı sistemi sürdürmektir.

Sorunun bürokratik ya da idari bir sorun olmadığını, siyasi bir sorun olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu sorunun muhatabının Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı ve Başbakan olduğunu ifade ederek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

Bizler, geleceğimizi ihale masalarında pazarlamak isteyenlerin oyununu bozduğumuz gibi, sendika hakkımızı beraberinde toplu sözleşme ve grev hakkımızla birlikte gasp eden taşeron şirketlerin ve bir taşeron şirketin kağıt üzerindeki beyanını esas alan SGK ve Bakanlık kayıtlarının bürokrasisinin bizi teslim almasına izin vermeyeceğiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur