Bologna Süreci İzleme Grubu toplanıyor

Bologna sürecinin uluslararası düzeyde takip ve denetlemesini yapan Bologna Süreci İzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group) 28-29 Ağustos tarihinde Güney Kıbrıs’ta toplanıyor

vrupa’nın önde gelen ülkeleri de dahil olmak üzere uygulandığı birçok ülkede kitlesel eylemlerle protesto edilen, geçtiğimiz günlerde ise Alman Rektörler Konferansı Başkanı Prof. Dr. Horst Hippler’in “pişman olduklarını” açıkladıkları Bologna Süreci’nin uluslararası düzeyde takip ve denetleme “görevini” yürüten BFUG, işleyen süreci masaya yatırmak için toplanıyor.

28-29 Ağustos tarihinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleşecek toplantıda, BFUG yükümlü olduğu üzere, kitlesel öğrenci eylemleriyle protesto edilen Bologna uygulamalarının öngördüğü “hedeflerin” gerçekleştirilmesi için alınacak “önlemleri” tartışarak, neoliberal politikaların ihtiyaçları doğrultusunda Bologna Süreci’nin devamı için gerekli adımları kararlaştıracak.

BFUG nedir?
Bologna Süreci, temel olarak uluslararası, ulusal ve kurumsal olmak üzere üç düzeyde yürütülmektedir. Uluslararası düzeyde, sürecin gelişimi ve koordinasyonundan sorumlu olan oluşum Bologna Süreci İzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group, BFUG)’dur. BFUG, Bologna Süreci’nin öngördüğü hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınacak önlemleri karara bağlamak ve süreç gelişimini takip amacıyla 2001 Prag Avrupa Bakanlar Toplantısında kurulmuş olup, Bologna Süreci’ne dahil olan ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kaynak: Kolektifler.net

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur