Ölüm değil çözüm

Diyarbakır’daki polis saldırısı İstanbul’da protesto edildi. Eylemde Kürt halkının barış isteği tekrar edilerek çözüm yolları sunuldu

DTK ve BDP’nin çağrısıyla 14 Temmuz “Önderliğe Özgürlük için Demokratik Direniş” mitingi yapmak isteyen Diyarbakırlılar polis saldırısıyla karşılaştı. Saldırıları protesto etmek için HDK’nın çağrısıyla Taksim Tünel Meydanı’nda yaklaşık 150 kişi toplandı. Yürümeye hazırlanan kitleye polis izin vermedi. Bunun üzerine oturma eylemi başlatıldı, polis oturma eylemi yapanlardan bazılarını gözaltına almaya çalıştı.

Eylem için hazırlanan basın metninde “Ölüm değil çözüm” dendi. Açıklamada 30 yıldır süren savaşın neden olduğu sonuçlara dikkat çekilerek, “Sorunun böyle çözülemeyeceği ayan beyan ortada duruyor” dendi. Kürt sorununun muhataplarının ortada olduğunun belirtildiği açıklamada, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” yaklaşımının Türkiye tarihine ve geleceğine en büyük kötülük olduğu ifade edildi ve “Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor” diye soruldu.

Açıklamada, Kürt halkının talepleri şöyle yeniden sıralandı: “Kürt halkı bu savaşın son bulmasını istiyor. Anadilde eğitim istiyor. Kendi kimliğinin anayasal güvenceye kavuşturulmasını istiyor. Yerinden yönetim-demokratik özerklik istiyor.”

Açıklamada çözüm şöyle tarif edildi: “Kürt kimliğinin kabul edilip Anayasal güvenceye alınması, Kürt halkının diliyle kültürüyle eşit haklarıyla yaşayabilmesinin imkanlarının yaratılması, Öcalan’a yönelik mutlak tecrite sın verilmesi ve diyaloğun yolunun açılması akan kanı da bitirecektir.”

Eyleme Halkevleri de destek verdi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur