Kentsel dönüşüm yasası Meclis’te

Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı, meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı

Hükümetin Van depremiyle birlikte gündeme getirme fırsatı bulduğu kentsel dönüşüm yasası bugün TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Genel Kurul’un öğleden sonra başlayan oturumunda yasa gündeme geldi.

Tasarı yasalaştığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm projelerini uygulamada geniş yetkilere kavuşacak. Riskli olduğu tespit edilen konutlar hakkında plan ve tasarruf hakkı bakanlığın olacak. Meralar, otlaklar, kuyu şeritleri dahil olmak üzere inşaat alanı olarak açılabilecek.

Meclishaber.gov.tr’nin haberine göre tasarı gündeme geldikten sonra sırasıyla CHP grubu adına Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, MHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, BDP grubu adına Van Milletvekili Nazmi Gür, AKP Grubu adına İstanbul Milletvekili Erol Kaya söz aldı.

Parlamento içi muhalefet desteklemedi
CHP Grubu adına tasarı üzerinde konuşan Gökan Günaydın tasarının halkın katılım ve görüşlerine kapalı bir kentsel dönüşüm süreci öngördüğü tespitinde bulundu. Günaydın, tasarının kentsel dönüşüm ihtiyacı gözetilerek değil doğal kaynaklara göz koyan rant anlayışı ile oluşturulduğunu söyleyerek bu nedenle kendilerinden destek görmeyeceğini ifade etti.

MHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da tasarının talanın önünü açtığını söyledi. Destek vermeyeceklerini belirtti., düzenlemeyle riskli alanların iyileştirilmesi ve tasfiyesinde yetkiyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildiğini hatırlatarak, devre dışı bırakılan yerel yönetimlerin bakanlığın vesayeti altına alındığını ileri sürdü.

BDP Grubu adına konuşan Van Milletvekili Nami Gür, tasarıyı, ”AKP’nin bir emrivakisi” olarak tanımlayarak, konuyla ilgili kesimlerin görüşünün alınmadığını, büyük rant beklentisiyle hazırlandığını söyledi.Gür, yasanın uygulanmasıyla halkın yerinden edileceğini ve borçlandırılacağını ifade etti.

AKP adına konuşan İstanbul Milletvekili Erol Kaya, tasarı sayesinde kentlerdeki “çarpık kentleşme”nin önüne geçileceğini iddia ederek, şehirlerin geliişiminin önünün açılacağını savundu.

Konuşmalar sonrası tasarı maddelerinin görüşülmesine geçildi. TBMM Genek Kurulu’nun bugünkü (14 Mart) oturumunda yasa tasarısının ilk üç maddesi görüşülerek kabul edildi. Yasa görüşmesine yarın öğleden sonra da devam edilecek.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur