KCK operasyonlarına yanıt sokaktan

KCK adı altında 17 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında KESK ve bağlı sendikalara, BDP’ye ve çok sayıda demokratik kuruma yönelik baskınlar Ankara ve İstanbul’da protesto edildi. İstanbul’da Taksim’den Galatasaray Meydanı’na kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirilirken Ankara’da protestonun adresi AKP İl Binası’ydı. İzmir’de de emekçiler eylemdeydi

Ankara
KCK adı altında 17 ilde yapılan ve 33 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonlar Ankara’da protesto edildi. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri ile KESK Şubeler Platformu’nun çağrısıyla bine yakın kişi İnsan Hakları Anıtı’nda bir araya geldi. Sloganlarıyla AKP İl Binası’na yürüyen kitle adına burada açıklamayı Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman okudu.

Kahraman, 8 Ekim’deki kitlesel miting ve 21 Aralık’taki grevden sonra grev ve toplu iş sözleşmesini içermeyen 4688 Sayılı Kanuna karşı sokağa çıkılacağını hatırlattı. KESK’in 20 yıllık mücadelesinde tüm baskı ve saldırılara karşı dimdik ayakta kaldığını belirten Kahraman, AKP’nin tek parti ve tek kişi dönemine doğru hızla yol aldığını, kendisine muhalefet eden tüm kesimleri şiddet ve zor araçlarıyla yıldırmaya çalıştığını da söyledi. AKP’nin aslen korktuğunu ve yalnızlaştığını da söyleyen Kahraman, hiçbir gücün kendilerini yıldıramayacağını dile getirerek açıklamayı sonlandırdı.

Özgen: Yaşananlar hukukun daniskasıdır
Açıklamanın ardından KESK Genel Başkanı Lami Özgen söz aldı. Yaşanan baskınları ve gözaltıları “hukukun daniskası” olarak tanımlayan Özgen, uygulamaları 12 Eylül faşizmi dönemine benzetti. Mücadele etmekten, dimdik durmaktan asla vazgeçmeyeceklerini AKP’nin iyi bilmesi gerektiğinin altını çizen Özgen, emek ve demokrasi güçlerinin faşizme karşı ortak bir mücadele yürüteceğini söyledi.

Özgen’in ardından TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı da kısa bir söz aldı. AKP’nin korku imparatorluğu yaratmak istediğini ifade eden Soğancı, mavi gökyüzünde biriken kara bulutlar olduğunu belirterek AKP’ye “Hodri meydan!” diye seslendi.

Açıklamanın ardından eylem sona erdi.

İstanbul
İstanbul’daki emek ve demokrasi güçleri, bugün BDP’ye ve KESK’e gerçekleştirilen operasyonu protesto etti.

Taksim Tramvay Durağı’nda buluşan emek ve demokrasi güçleri alkış ve sloganlarla Galatasaray Meydanı’na kadar yürüdü. “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “KESK bizim onurumuzdur” sloganlarının atıldığı yürüyüşe 2 bine yakın katılım oldu.

Galatasaray Meydanı’na gelindiğinde burada bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Barış Uluocak, operasyonların KESK’i yıldırmayacağını söyledi. Ankara’daki KESK Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen aramanın ve KESK çalışanı İsmet Aslan’ın gözaltına alınmasının 21 Aralık grevinin intikamı niteliğinde olduğunu ifade eden Uluocak, AKP’nin operasyonlarla Uludere katliamını örtmeye çalıştığını belirtti.

Uluocak’ın ardından söz alan Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’u Milletvekili Levent Tüzel söz aldı. Tüzel, AKP’nin baskılarına rağmen barışın dilini konuşacaklarını ve siyaset yapacaklarını belirtti.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB yöneticileri, İstanbul Tabip Odası yöneticileri, KESK’in İstanbul’daki tüm şubelerinden yöneticiler ve üyelerin yanı sıra SDP, EMEP, EHP, Kaldıraç, DSİP üyeleri ve çok sayıda demokratik kitle örgütü ile sanatçı Ferhat Tunç da eyleme katıldı.

İzmir
KESK’e yönelik yapılan operasyon İzmir’de de protesto edildi.

KESK İzmir Şubeler Platformu tarafından yapılan Konak eski Sümerbank önünde başladı. Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önüne yürüyen kitle sık sık “Yansak da dokunacağız” sloganı attı. İzmir muhalefetinin de destek verdiği eylem belediye önünde yapılan basın açıklaması ile sona erdi.

Basın açıklamasından önce bir konuşma yapan BES İzmir Şube Başkanı Ramiz Sağlam, “KESK yolgeçen hanı değildir, besmelesiz girilmez. Ülkeyi yarı açık ceza evine çeviren AKP’ye sesleniyoruz: Bize dokunan yanar, KESK’i savunmaya devam edeceğiz” dedi. Sağlam’ın ardından basın açıklamasını yapan Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Kıyasettin Yasa, “AKP’nin kendine muhalif gördüğü herkese ve her kesime baskı uyguladığını” belirtti. KESK’e yönelik yapılan saldırıları sudan bahaneler olarak yorumlayan Yasa, “Bu yıldırma operasyonu bizleri yıldıramaz” dedi. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Sendika.Org Ankara / İstanbul / İzmir

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur