Balcalı’da sağlıkçılar yine kazandı

Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde 23 Haziran’dan beri gerçekleştirilen iş bırakma eylemeleri karşısında Rektörlük geri adım attı. Eylemler süresince başka bölüme sürgüne gönderilen, işten çıkarılan ve haklarında tutanak tutturulan tüm sağlıkçılar hakkındaki işlemler durduruldu. Rektör dünkü SES ve Devrimci Sağlık-İş temsilciliklerine yönelik saldırıdan dolayı özür diledi, temsilciliğin kliması takıldı ve verilen hasar onarıldı. Rektör aynı zamanda 23 Mayıs günü imzaladığı protokol gereklerini yerine getirmek için çalışmaları hızlandıracağını söyledi. Bu gelişmeler üzerine sağlıkçılar iş bırakma eylemlerini durdurdu

Hafta sonunun ardından bugün sabah saatlerinde Devrimci Sağlık-İş ve SES üyeleri poliklinikler önünde buluştu ve iş bırakma eylemlerine devam etti. Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu da eyleme katıldı. Eylemler sürerken Rektör Alper Akınoğlu, sağlıkçılarla görüşme talebinde bulundu. Öğlen saatlerinde yapılan görüşmelere sendika genel başkanları katıldı.

Rektör Akınoğlu, 23 Mayıs tarihinde imzaladığı protokollerin gereğini yapmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Görüşmede, 23 Mayıs’ta imzalanan protokolün gereklerinin yerine getirilmesi için 1 Temmuz’dan itibaren Rektörlük ile sendikalar tarafından oluşturulacak bir heyetin birlikte çalışması kararı alındı. 23 Mayıs’taki görüşmelerde taşeron sağlık işçilerinin üniversitenin asıl işçisi oldukları ve üniversite ile bireysel sözleşme imzalayacağı kabul edilmişti. Akınoğlu, 23 Haziran’da başlayan iş bırakma eylemleri sırasında sağlıkçılar hakkında başlatılan işlemlerin durdurulduğunu söyledi. Buna göre eylemler süresince işçiler hakkında tutulan tutanaklar iptal edilecek, başka bir birime sürgüne yollanan işçiler eski bölümlerine dönecek ve işten çıkarılan sağlıkçılar da işlerine geri dönecek.

23 Haziran’da başlayan eylemler süresince hastane yönetimi taşeron sağlık işçilerini telefonla arayarak tehdit etmiş, işçiler hakkında bölüm hemşirelerine zorla tutanak imzalatmaya çalışmış, rektörün talimatıyla ameliyathanede çalışan hemşirelerden Ayşe Algın işten çıkarılmıştı.

Akınoğlu, 25 Haziran günü kendi talimatıyla gerçekleştirilen SES ve Devrimci Sağlık-İş temsilciliğine yapılan saldırıdan dolayı özür diledi. “Sinirli bir anına denk geldiğini” ifade eden Akınoğlu temsilcilikten alınan malzemelerin Başhekimlikte olduğunu ve işçilerin istedikleri zaman malzemelerini alabileceğini söyledi. Temsilciliğe yönelik saldırının bahanesi olan ve saldırı sırasında “hastanenin elektriğini kullandığı ve zarar ettiği” ifade edilen klima Rektörlük ekipleriyle yerine takıldı. Rektörün klimayı sökme gerekçesi

Görüşmenin ardından SES ve Devrimci Sağlık-İş üyeleri ortak karar alarak iş bırakma eylemlerini durdurduklarını açıkladı.

23 Mayıs’ta imzalanan protokolün şartları şöyle:

* Tıp fakültesindeki tüm sağlık çalışanlarının 0-3 yaş arası çocukları için kreş açılacak ve 24 saat hizmet verecek.

* Haklarını almak için etkinliklere katılan hiçbir sağlıkçı hakkında soruşturma ve cezai işlem başlatılmayacak.” “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 16 Ekim 2010 yılında tespit edilen ancak uygulanmayan taşeron sağlık işçilerinin üniversitenin asli işçileri olduğu kararı uygulanarak işçilerin üniversite bünyesinde çalıştırılması işlemleri gerçekleştirilecek. Üniversite yönetimi taşeron sağlık işçileri ile 30 gün içinde bireysel sözleşmeler imzalayacak.

* Döner Sermaye Komisyonu’nda yer alacak asistan hekimin, Araştırma Görevlileri Temsilcileri Grubu tarafından seçimle belirlenecek kişi olacak.

* Günaşırı nöbet tutulmaması, haftada 80 saatten fazla mesai yapılmaması, nöbet ertesine izin verilmesi, polikliniklerde acil hastalar hariç asistan hekim başına günde 40 hastadan fazla bakılmaması, asistan hekimlerin mesai bitim saatinin en geç 17.00 olması ve tüm bunların uygulamaya geçilecek.

* Asistanların 10 maddeden oluşan taleplerinin takibi için Rektörlük, Dekanlık, Başhekimlik resmi temsilcileri, Anabilimdalı başkanları ve asistan hekim temsilcilerinden oluşan bir heyet kurulacak.

* 2547 sayılı yasaya tabi asistan hekimlerin ücretlerinin sabit ücret sınırı belirlenerek güvence içinde ödenmesi sağlanacak.

* 657’ye tabi sağlık çalışanlarının ücretlerinin, Performans Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenen seviyesi, sermaye katkı payı dağılımının altında olmayacak şekilde artırılarak verilecek.

* Tıp fakültesindeki tüm sağlık çalışanlarının 0-3 yaş arası çocukları için kreş açılacak ve 24 saat hizmet verecek.

* Haklarını almak için etkinliklere katılan hiçbir sağlıkçı hakkında soruşturma ve cezai işlem başlatılmayacak.

Sendika.Org / Adana

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur