Tekel işçileri için Dortmund Çağrısı

Tekel işçileri için Dortmund Çağrısı;

29.30 ve 31 OCAK GÜNLERİ HER YER TEKEL, HER YERDE DAYANIŞMA!

Bir Kamu kurumu olan TEKEL çokuluslu BAT’ye satıldı. TEKEL’in 12.000 çalışanının iş ve sosyal güvenceleri iptal edilerek 1 Şubat itibarıyla işten atıldılar. Bu süreçte ‘İşyeri Devirlerinde’ öngörülen İLO hükümleri ve geçerli türk kanunları çiğnendi. Sendika 4a talep edip ‘toplu pazarlık’ isterken, işçilere 4c dayatıldı.

Bunun üzerine, işçiler ve Tek Gıda İş Sendikası Başkentte Direnişe başladı. Ankaraya Çadır kent kuruldu. Aralık ayından beri Ankarada kararlı, sendikal demokrasiye dayalı, birlik ve dayanışma içinde, disiplinli ve onurlu bir mücadele verilmektedir. İşçi hareketi, ülkenin her renk ve kökten insanını, bütün emek hareketini, demokrasi ve değişim isteyen tüm güçlerini birleştirdi. Konfederasyonar. DİSK, KESK ve TÜRK-İŞ sınıf için birleştiler. Ankara Halkı Grevci işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için örgütlendi. İşçi hareketi toplumda sosyal adalet, demokrasi ve degişim dalgasının yaratıcısı oldu. Polisin kullandığı şiddet, jop ve gazlı saldırılar Tek Gıda İş sendikası ve İşçilerin birliğini dağıtamadı. Orada Dramatik, onurlu ve tarihsel bir mücadele veriliyor.

TEKEL DAYANIŞMADIR! DAYANIŞMA SADAKAT!

Kızılay semti her gün ve her gece binlerce emekçinin coşkulu gösterine tanık oluyor. Ama Ankara işçi sınıfın uluslararası ve tarihsel değerlerine de tanıklık ediyor. B.Brecht’in ‘YA HEP BERABER! YA HİÇ BİRİMİZ!’ şiiri sokakları çınlatıyor. Türkiyedeki Linç kültürüne ve şovenizme karşı kenetlenerek ‘BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ!’ ve ‘YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!’ diyorlar. Grevleri, emeğin bereketli gücü ve dayanışmasıyla büyürken, tüm toplumun desdek ve sempatisini kazanıyor. TEKEL mücadelesinde dayanışma Zerafet’le yaşanıyor. Bir yanda lazlar Horon tepiyor, yanında kürtler zılgıt çekiyorlar.

DÜNYA EMEK ÖRGÜTLERİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYOR!

Tekel işçilerinin Neo liberal politikalar karşı yürüttüğü mücadele Dünya emek örgütleri de harekete geçirdi. IUF, EFFAT, ITUC ve dayanışma çağrısı yaptı. NGG Sendikası maddi yardım başlatıp T.C. Berlin Büyükelçiliğine Protesto mektubu verdi. Tek Gıda sendikası ve TEKEL işçileri Dayanışmaya boğuldu.

AKP HÜKÜMETİNİ DÜNYA HALKLARINA ŞİKAYET EDELİM:

Almanyada pekçok işletme, şehir ve değişik sendikalarında dayanmışma insiyatifleri kuran, Vida, Londra ITF, Unlever FNF ve CGT den arayıp NGG telefonlarını kilitleyen sendikacı arkadaşlar, bu çağrımız sizedir:

Avrupa Gıda Sendikalar Birliği EFFAT, Ver.di ve NGG Sendikaları Ankaraya dayanışma ziyaretinde bulundu. EFFAT Genel başkanı B.Vannoni Ankarada ‘Hepimiz Tekel işçisiyiz’ demişti. Bizde ‘Her yer Tekel’ diyerek tüm sendikaları, işçileri ve göçmenleri her yerde dayanışmaya çağırıyoruz! Ve Sizleri Ankara Hükümetini;

* 12000 tekel işçisi ve ailesini adaletsiz bir geleceğe mahkum etmeye çalıştığı için,
* ILO hükümleri ve geçerli kanunlari çiğnediği ve işçilere şiddet kullandığı için,
* Temel hak ve özgütlüklerin başında gelen sendikal örgütlenme hakkını engellediği ve UNİlLEVER, SİNTER METAL, LSG SKY, E,KART’daki gibi binlerce aileyi mağdur ettiği ve yetim hakkı yediği için,
* AB nin Neoliberal özelleştirme diktasına itirazsız boyun eğip bedelini türkiye emekçilerine kestiği için,
* mücadele eden sendikacıları ve demokrasi isteyen belediye başkanlarını tutuklattırdığı için

dünya emekçilerine şikayet etmeye ve tüm avrupada dayanışma bayrağını açmaya çağırıyoruz!

29.30 ve 31 OCAK GÜNLERİ HER YER TEKEL OLMALIDIR! HER YERDE DAYANIŞMA!

29-30-31 Ocak günleri Fabrikalar, sokaklar, okullar barışçıl eylemlerle TEKEL olmalıdır. Bunun için tüm meslek örgütlerine, partilere, yerel derneklere, sosyal kurumlara şimdiden başvurmalı ve hazırlanmalıyız. Sendikacılar olarak Konsolosluklara giderek görüşme talep edip Siyah çelenk bırakmalı Hükümeti Protesto mektubu vermeliyiz. Bu çağrımızın ulaştığı her emekçi, her sendikacı ve gençten bulunduğu ülkede, şehir ve ksabada,okulda ve fabrikada TEKEL İşçileri harekete geçmesini bekliyoruz. Ayrıca Tüm Stadyumlardan 29/30 Ocak Maçları esnasında Tekel işçilerini unutmamalarını bekliyoruz! Glück Auf !!

VICDANINIZI VE BİLİNCİNİZİ AYAKLANDIRIN! BAŞARIDA EMEĞİNİZ OLSUN!!

PARANIN GÜCÜ ve İKTİDARINA KARŞI DAYANIŞMA!

Dayanışma mesajları için: [email protected] Fax: +90 212 2789534, Tel: +90 212 2644996

Maddi yardımlarınız için: Gewerkschaft NGG: SEB Hamburg (BLZ 200 101 11),

Kontonummer 113 202 66 00 (Stichwort “soli-tekel’)

Protesto Mektuplarınız için:

Tayyip Erdoğan, T.C Basbakanı, [email protected], Fax.: 0090-312-417 04 76

Beşir Atalay T.C İçisleri Bakanı, [email protected], Fax.: 0090-312-418 17 95)

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur