Dev Sağlık-İş, Adana’da taşeron çalıştırmaya karşı yürüdü

Dev Sağlık-İş, taşeron çalıştırmaya karşı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nden Adana kent merkezindeki SGK binasına kadar yürüdü. Balcalı işçileri, SGK önündeki basın açıklaması sırasında binadan taleplerinin yazılı olduğu bir pankart sallandırdı. Polis eylemcilere Kabahatler Kanunu’ndan ceza kesmek istese de işçilerin kararlı tutumu sayesinde polis geri adım atmak zorunda kaldı.

Taşeron çalıştırmanın yasaklanmasını isteyen Dev Sağlık-İş’e üye 23 işçi saat 8.30’da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Poliklinikleri’nin önünde bir araya gelerek 15 km uzaklıktaki şehir merkezine tek sıra halinde yürüdü.

Çok sayıda işçinin ve sağlık memurunun üniversite çıkışına kadar birlikte yürüyerek destek verdiği 23 işçi baraj yolu üzerinden şehir merkezine doğru hareket etti. İşlerine giden işçilerin alkışlarla, araba kullananların kornalarıyla, evlerinde oturanların alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşte yürütülen mücadelenin amaçları sık sık yüksek sesle duyuruldu.

SGK binasının önünde bekleyen Dev Sağlık-İş üyeleri ve kurum temsilcileri, 4 saatlik yürüyüşten sonra şehir merkezine ulaşan işçileri “Taşeron işçisi yalnız değildir” sloganıyla karşıladı.

“Sağlıkta taşeronlaştırma yasa dışıdır”

DİSK/Genel İş, DİSK/OLEİS, DİSK/Tekstil, KESK/SES, BES, BTS, Halkevleri, İHD, ESP, Sosyalist Parti ve TÖP’ün destek verdiği eylem, sendika avukatı Ali Akıncı’nın sürecin hukuki yanını anlatan konuşmasıyla başladı. Ali Akıncı’dan sonra söz alan Dev Sağlık-İş Çukurova Bölge Şube Başkanı Mustafa Hotlar, Balcalı Hastanesi’nde yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekti. Hotlar konuşmasında; “Sağlıkta taşeronlaşma ile insan sağlığı ve işçi hakları pahasına rant alanları yaratılıyor, Sağlık Bakanlığı’nın ve üniversite hastanelerinin kaynakları taşeron şirketlere aktarılıyor. Sağlıkta taşeronlaştırma bu nedenlerle kabul edilemez olduğu gibi hastanelerin asli işlevi olan sağlık hizmetlerinin alt işverenlere devredilmesi nedeniyle aynı zamanda yasa dışıdır” dedi.

“SGK görevini yap”

Hotlar konuşmasını sürdürürken SGK binasına üzerinde “Taşeron çalıştırma yasaklansın! Güvenceli iş istiyoruz! SGK tescil işlemlerini yap! Balcalı İşçileri” yazan pankart asıldı. Balcalı Hastanesi’nde çalışan taşeron işçilerin taleplerini içeren pankartı SGK binasına asması basın açıklamasına katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Dev Sağlık-İş Çukurova Şube Başkanı Mustafa Hotlar taleplerini astıkları pankartla duyuran işçileri tebrik ederek konuşmasına devam etti. Sağlıkta taşeron çalıştırmanın yasa dışı olduğunu söyleyen Hotlar, sendika olarak gerekli hukuki girişimlerde bulunduklarını ve sonuç aldıklarını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hastanede taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılmakta olan işçilerin işe girdikleri andan başlayarak hastanenin işçileri oldukları ve kadrolu işçilerin tüm haklarından faydalanmaları gerektiğine hükmettiğini söyleyen Hotlar, SGK’nın bu kararı hayata geçirmediğini ve bundan dolayı da suç işlediğini belirtti.

SGK’yı göreve çağıran Hotlar konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “1100 sağlık işçisinin kadrolu çalıştırılması gerektiği anlamına gelen bu kararın sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumunun, Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği’nin 30. maddesi gereği Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi işyerinde muvazaalı olarak faaliyet yürütmeye devam eden Tuğçe İnşaat Temizlik Turizm Ltd Şti’nin sicil numarasını iptal etmesi; ayrıca Alt İşverenlik Yönetmeliği ve İş Kanunu madde 2 gereği iş yerinde çalışmakta olan işçilerin, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri oldukları tespit edildiğinden, işçilerin sigorta tescillerinin asıl işveren olan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü üzerinden yapması gerekmektedir.”

Kabahatler Kanunu işçilerden geri döndü

Yapılan basın açıklamasından sonra Güvenlik Şube Müdürü, Adana Valiliği’nin yeni genelgesini öne sürerek SGK önünde yapılan basın açıklamasının suç teşkil ettiğini, açıklamaya katılan herkese “Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten” 140 lira para cezası keseceğini bildirerek açıklamanın yapıldığı yeri polis kordonuyla çevirdi. Bunun üzerine açıklamaya katılan tüm işçiler şube müdürünü protesto etti. İşçilerin; “Utanmıyor musun? Hastaların altını temizleme karşılığında aldığımız, karnımızı bile doyuramadığımız paramıza mı göz dikiyorsun” şeklindeki tepkilerine Güvenlik Şube Müdürü “Benim işim bu! Yasaları uyguluyorum” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine işçiler “O zaman git SGK müdürünü gözaltına al. Asıl suçlu onlar. Ekmeğimize göz dikenler onlar” diyerek cevap verdi.
Polisin başta eyleme katılan herkese, daha sonra yürüyüş yapan 23 kişi, son olarak da şube başkanlarına kesmek istediği para cezası işçilerin kararlı duruşu sayesinde uygulanamadı.

Son dönemlerde Adana Emniyeti’nin sık sık başvurduğu bu yönteme dair muhalefet örgütlerinin nasıl tavır alması gerektiğini yaşayarak gösteren işçiler eylem sonrasında toplu olarak sendika binalarına geçti.

Sendika.Org / Adana

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur