E-Kart grevi bir yılı geride bıraktı

Eczacıbaşı E-Kart’ta çalışan ve sendikalı olmak için mücadele veren işçilerin grevi 1 yılı geride bıraktı. Yıl dönümünde işçiler, Eczacıbaşı’nın genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Eczacıbaşı E-Kat işçilerinin grevinin birinci yılında İstanbul Levent’teki Kanyon Alışveriş Merkezi’nde bulunan Eczacıbaşı Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“Eczacıbaşı/E-Kart’ta sendika ve toplu pazarlık hakkı için grevdeyiz. Sanata spora saygı, işçiye baskı, seyirci kalma Eczacıbaşı!” yazılı ve grev sürecinde uğradıkları haksızlıkları özetleyen “E-Kart İşçileri” imzalı pankartın arkasında işçiler taleplerin yazılı olduğu dövizler taşıdı. DESA işçileri, Atv-Sabah İşçileri, TÜMTİS Genel Merkez yöneticileri, Basın-İş, TGS, Tek Gıda-İş başkanı ve yöneticileri, Yol-İş Şube Başkanı, Dok Gemi-İş başkanı ve yöneticileri, Tez Koop-İş 1, 2 ve 4 No’lu Şube başkanları ve yöneticileri, Harb-İş Anadolu yakası ve Avrupa yakası temsilcileri, TKP, EMEP, UİD, Direniş Platformu ve Türk-İş Genel Sekreteri’nin de bulunduğu eyleme katılım 500 kişi civarındaydı.

“İşçi düşmanı Eczacıbaşı”, “Sanata destek, işçiye köstek”, “Sendika yoksa, barış da yok”, “Zam zulüm işkence işte AKP”, “İş, ekmek, özgürlük” sloganlarının atıldığı eylem yapılan basın açıklaması ile devam etti.

Şirketin itibarı yükseliyor, işçininki yerlerde sürünüyor

Basın açıklamasını Basın-İş Başkanı Yakup Akkaya yaptı. Akkaya öncelikle E-Kart işçilerinin işkolu ile ilgili bilgiler verdi. Manyetik kart, akıllı kart gibi kartların yapan E-Kart şirketinin krize rağmen kazancını arttırdığına değinen Akkaya Eczacıbaşı’nın TÜSİAD’ın da üyesi olduğunu söyledi. Eczacıbaşı’nın 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzaladığına değinan Akkaya, bu sözleşmenin insan hakları, yolsuzlukla mücadele, temiz çevre ve çalışma koşullarının evrensel ilkelerini kabul anlamına geldiğini söyledi. Basın-İş Başkanı Eczacıbaşı’nın sözleşmeyi uluslararası anlamda marka değerini ve şirket itibarını arttırmak için imzaladığını ancak işçinin itibarının da yerlerde süründüğünü ifade etti. Eczacıbaşı yönetimine seslenen Akkaya “E-Kart’ın yasadışı davranışlarına ne kadar seyirci kalacaksınız?” dedikten sonra Çalışma Bakanlığı’nın da olaylara seyirci kalmasını “yoksa Eczacıbaşı devletten daha mı güçlü” sözleriyle eleştirdi.

E-Kart ve Eczacıbaşı kaçıyor

Akkaya, tüm girişimlerine rağmen E-Kart’ın toplu sözleşme masasından kaçtığını, ne E-Kart’ın ne de Eczacıbaşı’nın kendilerine cevap vermediğini söyledi. Akkaya, “Gebze’den sesimizi duyuramadık onun için Eczacıbaşı’nın kalbine genel merkezinin önüne geldik” diyerek sözlerine devam etti.

Hükümet işçiye ayrı patrona ayrı davranıyor

Hükümetin de olaylara seyirci kaldığını söyleyerek sözlerine devam eden Basın-İş Başkanı Akkaya, “devlete yazdığımız yazılara 6 ay sonra cevap geliyor, oysa bugün burada yaptığımız eylem için valiyi arıyor ve bir dakika içinde cevap alıyor” sözleriyle devletin ve hükümetin de patronlara iltimaslı davrandığını ifade etti. Türkiye’de sendikalı olmanın bir bedeli olduğunu söyleyen Akkaya “biz bu bedeli ödüyoruz ödeyeceğiz, işverenler sendikaları tanıyana, Toplu İş Sözleşmesine oturana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini bitirdi.

Kıdem tazminatına dokunursan bu ülkede şalter iner

Yakup Akkaya’nın ardından, Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker söz aldı. Türker patronlara seslenerek “Sizler evlerinizde geceleri rahatça uyursunuz. Biz çalışıp sizin rahat uyumanızı sağlıyoruz. Siz bizim geleceğimizi gaspederseniz rahat uyuyamazsınız” dedi. Türk-İş Genel Sekreteri, E-Kart grevinin masada bitmediği takdirde TİS alınana kadar süreceğini söyledi. Kıdem tazminatı konusuna da değinen Türker, “Bu ülkede kıdem tazminatına dokunulursa şalter iner” diyerek hükümeti uyardı. AKP’yi sosyal devlet ilkesini hatırlamaya davet eden Türker, “bu ülke babanızın çiftliği değil, siz de bu çiftliğin ağası değilsiniz” diyerek sözlerini bitirdi.

Basın açıklamasının ardından işçiler kendi hazırladıkları E-Kart logolu pankartı Kanyon Alışveriş Merkezi’nin kapısına bırakarak eylemlerini sonlandırdı.

E-Kart, 2006 Ağustos’undan beri işçilerin anayasal hakkı olan örgütlenme hakkını kullanmalarını engelliyor. E-Kart işçilerin tüm girişimlerine rağmen 2008 Şubat ayından bu güne kadar E-Kart, işçilerle toplu sözleşme masasına oturmaktan kaçınıyor.

E-Kart grevi birinci yılını geride bırakırken bu süreçte E-Kart firması sendikalı oldukları için grevdeki biri hamile 25 işçiyi işten atmıştı. E-Kart’ın bu işçilerin yerlerine yeni işçileri kanunsuz bir şekilde aldığı da kanıtlanmıştı. Bu süreçte açılan tüm davalar işçiler lehine sonuçlanmıştı.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur