Sağlık emekçilerinin yürüyüşünde ikinci gün, Bursa’da polis engeli

Sağlık hakkı ve iş güvencesi için dün İstanbul’dan yola çıkan TTB, SES ve Dev Sağlık İş’in yürüyüş kolu ikinci durağında polis saldırısı ile karşılaştı.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli’ne varan sağlık emekçileri burada gerçekleştirdikleri coşkulu bir eylemin ardından bugün yürüyüşlerine devam etti. Öğlen saatlerinde Bursa’ya varan sağlıkçılar burada kendilerini bekleyen kitle ile buluşmadan polis barikatı ile karşılandı. Yürüyüşçüler polislerle arbede yaşamalarına rağmen yolarına devam ettiler. Polis tacizi ve itişip kakışmaya rağmen Bursa ayağında eylem başarı ile gerçekleştirildi.

Kocaeli
Coşkulu Karşılama
DİSK ve KESK’in Cumartesi günü Ankara’da yapacakları eyleme katılacak olan sağlık emekçileri İstanbul’dan başlattıkları yürüyüşe önceki akşam Kocaeli’de devam ettiler. Sağlıkçılar, işlerine ve hastanelerine sahip çıkacaklarını bir kez daha haykırdı

KESK ve DİSK tarafından Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek olan miting öncesinde İstanbul’dan yürüyüşe başlayan Dev Sağlık-İş, SES ve TTB üyeleri önceki akşam Kocaeli’de karşılandılar. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı karşılamada, yürüyüş kolu içinde yer alan ve işten çıkartılan Kızılay işçilerine büyük destek verildi. Merkez Bankası önünde başlayan eylem Sabri Yalım Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan ortak açıklama ile son buldu.

Yaklaşık 500 Kişi Karşıladı
Kocaeli Tabip Odası, Dev Salğık-İş, SES Kocaeli Şubesi tarafından hazırlanan karşılamaya çok sayıda demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve sendika destek verdi. İşten çıkartılan Tezcan işçileri ve Kızılay işçilerine destek sloganlarının atıldığı yürüyüşte, hükümet işçi çıkartılmasının yasaklanması için uyarıldı. Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük’ün aralarında bulunduğu yürüyüş kolu adına açıklama Yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük, Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasarısına, krizden dolayı işçi çıkartılmasına, sağlık alanında ayrımcı yasaların çıkartılmasına karşı yürüdüklerini ifade etti.

Haklarımıza Sahip Çıkacağız
Zamlara, sağlık çalışanlarının iş güvencesini kaybetmemesi için yürüdüklerini ifade eden Küçük, yürüyüş boyunca dillendirdikleri taleplerini ortaya koydu. Küçük, “Sağlık Ocaklarının, Aile hekimliği; Kamu hastanelerinin ise, Kamu Hastane Birlikleri adı altında parça parça satışa çıkartılmasını istemiyoruz. İşten çıkartılmaların yasaklanmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarının ve tüm emekçilerin hak kayıplarına uğratılması durdurulmalı. Tüm çalışanlara güvenceli çalışma, örgütlenme ve sendikalaşma hakkı tanınsın. Halkın en temel yaşamsal ihtiyaçları ücretsiz hale getirilsin. İnsanca yaşanacak bir ücret güvence altına alınsın. Her türlü baskı ve eşitsizliğe son verilsin. Krizin faturası işçi ve emekçileri ödettirilmesin istiyoruz” dedi. Açıklamadan sonra SES ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanları karşılamayı selamladılar.

Bursa
Sağlık Emekçilerine Polis Saldırısı
Yürüyüş kolunun ikinci durağı olan Bursa’da sağlık emekçileri polis barikatı ile engellenmeye çalışıldı. Bursa’da saat 12.00’de buluşma noktası olan Tophane Parkı’na iner inmez polis barikatı ile karşılaşan üç örgütün üye ve yöneticileri direnerek yollarını açtı. Tophane Parkı’nda kendilerini bekleyen yaklaşık 200 kişi ile buluşarak Buradan Bursa Devlet Hastanesi önüne kadar polisin her türlü taciz ve engellemelerine karşı direnek yürüdüler. Bursa Devlet Hastanesi önüne gelindiğinde burada bir basın açıklaması yapıldı. SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Bursa Tabip Odası Başkanı Bülent Aslanhan birer konuşma yaparak yürüyüşün taleplerini dile getirdiler.

Yürüyüş kolu, Bursa ayağından sonra akşam 16.30’da Eskişehir’e varacak. Kitlesel bir karşılamanın ardından sağlık emekçileri geceyi burada geçirerek yarın Ankara’ya gitmek üzere yola çıkacak.

Cuma günü Ankara’da ise işten çıkartılan Dev Sağlık İş üyesi Kızılay emekçileri Kızılay Genel Müdürlüğü önünde bir eylem yapacak. Eylemin ardından Kızılay’da yaşanan haksız işten çıkartmalara karşı toplanan imzalar bir basın açıklaması ile beraber TBMM’ye teslim edilecek.

Sendika.org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur