İşten çıkarmalara Bank Sen’den tepki

Bank Sen Genel Yönetim Kurulu “Krizin faturası emekçilere” başlığıyla bir açıklama yaparak Akbank’ın 1400 civarında kişinin işine son verdiği bilgisinin kamuyouna ve sendikaya ulaştığını bildirdi ve krizin faturasının işten çıkarmalarla emekçilere ödetilmesine tepki gösterdi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

KRİZİN FATURASI EMEKÇİLERE

14 Kasım 2008 tarihi ile AKBANK’ta 1400 civarında çalışanın iş akitlerinin feshedildiği bilgisi kamuoyuna ve sendikamıza ulaştı. AKBANK’tan resmi açıklama yapılmamasına rağmen güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiler; istihdam fazlası olarak görülen %10 oranında personelin işten çıkarıldığı ve önümüzdeki günlerde işten çıkarmaların devam edeceğidir.

Bankacılık sektörünün 2001 krizindeki yeniden yapılandırma süreci 47.133 banka çalışanın işten çıkarılması pahasına yapılmıştı.
2001 krizinin sonrası siyasi iktidar ve banka sahipleri rehavetlerini krizin faturasını emekçilere ödeterek sağlıyorlar. AKBANK bir başlangıçtır bankacılık sektörü ve diğer sektörlerde devamı gelecektir.

Sermayenin, daha fazla kar hırsıyla ve yabancı finans sermayesinin daha fazla kaynak transferi kaygısıyla atılan bu adım, ülkemizi felakete sürükleyen sermayenin ve siyasi iktidarın tanıdık olduğumuz yöntemidir.

Bank-Sen olarak işten çıkartılmaları, bilançolarda açıklanan karların sağlayıcısı banka çalışanlarının yerli/yabancı banka patronlarının huzuru ve karı için işsiz bırakılmalarını protesto ediyoruz.

AKBANK ve daha sonrasında gelecek işsizlik dalgasını banka emekçilerinin birlikte ve örgütlü olarak karşılayabileceğini ilan ediyoruz.

BANK SEN GENEL YÖNETİM KURULU

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur