Küba’nın yeni lideri Raul Castro

19 ay önce geçirdiği ağır bağırsak ameliyatından sonra görevini geçici olarak, Başkan Yardımcısı kardeşi Raul Castro’ya devreden ve gecen hafta Başkanlıktan çekildiğini açıklayan Küba devriminin önderi Fidel Castro’nun yerine kardeşi, yoldaşı ve devrimin önemli liderlerinden biri olan Raul Castro Ruz, 614 halk iktidarı ulusal meclis delegeleri tarafından devlet Başkanlığına getirildi. Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Raul Castro Ruz, Fidel Castro’nun rahatsızlığından dolayı, bir süredir devlet başkanlığı görevini geçici olarak yürütüyordu.

Ricardo Alarcon, parlemento başkanlığına yeniden seçilirken, Küba devriminin önde gelen isimlerinden Jose Ramon Machado’nun da devlet başkan yardımcılığına seçildiği açıklandı.

Kübalıların %96’lık bir katılım oranıyla belirledikleri 614 ulusal meclis delegesinden (milletvekili) 597’si seçime katılarak oylarını kullandılar. İçlerinde Fidel Castro’nun da bulunduğu 17 delege sağlık nedeniyle seçimlere katılamadı.

* Ulusal meclisin en genç üyesi, Guantanamo şehriden öğrenci temsilcisi, 18 yaşındaki Hernande Martez idi.

* 614 delegenin 348’i erkek, 266’sı kadın. Delegelerin %46.42’sine tekabül eden asli delege sayısı ise 285.

* 131 delege 18-40, 373 delege 41 -60, 106 delege 60 yaş üstünde (bu da delegelerin %17.25 tekabül ediyor).

* Ulusal meclis üyelerinin %56’sı devrimden sonra doğmuş ve yaş ortalaması 49.

* % 78.34 orana tekabül eden 419 delege en üst düzeyde eğitim almış. 127’si orta yüksek öğretimden (4 -5 yıllık üniversite) geçmiş. Yani delegelerin %99.02’si üniversite mevzunu.

* Delegelerin % 35.67’si siyah ve melez, 395’i beyaz.

* Milletvekillerinin 175’i üretim ve hizmet sektörleri ile bağlantılı İşçiler, köylüler, eğitimciler, sağlıkçılar ve diğerleri. Delegeler arasında, 25 bilim adamı, 10 sporcu, 16 basın işçisi, 26 sanatçı, yazar ve kültür insanı. 4 Dini kurumlardan 4 temsilci ve içişleri, silahlı kuvvetlerden 39 delege mevcuttu.

[Latinbilgi -A.Py]

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur