Yönetişim Zihniyeti (Sonay Bayramoğlu)

…Yönetişimin görünen yüzü durumundaki “üst kurullar” ise, “dönüşen” siyasal iktidarın günümüzdeki en önemli yansıması. Bayramoğlu kapsamlı çalışmasında Türkiye’de de’90’lardan sonra yaygınlaşan kurulların örgüt yapısını, geleneksel bürokrasiden farklarını, bunların IMF, Dünya Bankası, OECD gibi küresel kapitalizmin temsilcileriyle ilişkilerini, yurttaşlık kavramının yerini “kamu hizmetini tüketen müşteri” kategorisine terk ediş sürecini inceliyor. Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü; devlet, toplum ve iktidar ilişkilerini kökten değiştiren yönetişim modelinin, küresel kapitalizmin geldiği ve gideceği yeri görmek isteyenler için önemli bir kaynak.
Kitap Adı: Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü
Yayınevi: İletişim Yayınları
Baskı: Ağustos 2005 (1. Baskı)
Editör: Tanıl Bora

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur