Tekstil-Sen 2. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

Tekstil-Sen 2. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi(13-14 Ocak 2007)

2. genel kurulumuz iki gün boyunca sınıf bilincini kuşanmış kararlı disiplinli ve coşkulu bir şekilde tamamlandı. Genel Kurulu’muza katılan üye ve konuklarımız Genel Başkanımız Ayşe Yumli Yeter ve Genel Sekreterimiz Sevim Ölçmez Kaptan’ın tutuklu bulunmasını sık sık alkışlayarak protesto ettiler. Onların mücadeleci ve kararlı tutumları genel kurulumuzun havasına sinmişti.
Birinci gün açılış konuşmasını yapan Sendikamız örgütlenme uzmanı Fetiye Erdoğan, açılış konuşmasının ardındın Genel kurula sunduğu önerge sonucu Ayşe Yılmaz, Füsun Bandır ve Hüseyin Çapartaş divan üyeliğine seçildiler. Divan, saygı duruşunun ardından tutuklu sendikacılara sıcak selamlarını ileterek oturumu başlattı.
Genel Başkan yardımcısı Bülent Aydoğdu, Genel Başkanımızın genel kurula yolladığı “Korku güçsüzlüğün ifadesidir” başlıklı yazısını sundu. Genel başkanımız yolladığı mektubunda, 21 Eylül 2006 tarihinde komplo sonucu kurum temsilcilerinin ve sendikacıların tutuklandığını, bunların arasında kendilerinin de yer aldığını, sermaye sınıfının ve temsilcisi hükümetlerin işçi ve emekçilerin öfkesinden korktuğunu, her türlü hak aramayı baskı ve hapislerle sindirmeye çalıştıklarını bunlara karşı mücadele ettikleri içindir ki kendilerinin hapishanelerde bulunduğunu ifade etti. Genel başkanımızın, bundan sonra da işçi ve emekçilerin hak alma mücadelesinin yanında yer alacağını, kendisine verilecek her türlü görevi kabul etmeye hazır olduğunu belirtmesi alkışlarla karşılandı.
Genel Kurulumuzda; Belediye-İş Şişli işyeri temsilcisi, Emekçi Kadınlar Derneği, Dayanışma Gazetesi ve Alibeyköy Dayanışma Gazetesi okurları gibi kurum temsilcileri konuklarımız arasında yer aldı. Adana, Denizli, İzmir Tekstil Sen şube yöneticileri ve üyeleri de genel kurulumuzda hazır bulundular.
Genel Kurula katılan konuklar yaptıkları konuşmalarda sık sık tutuklu sendikacılara selamlarını yolladı. Yapılan konuşmalarda söz alan Belediye iş işyeri temsilcisi Hüseyin Acer, Neoliberal ekonomik politikalar sonucu sendikaların kan kaybettiklerini, var olanların ise bürokratik sendikacılık yaptıklarını, Tekstil Sen’in mücadeleci tarzıyla örnek olduğunu belirtti. Mücadeleci sendikaların ortak bir duruş sergilemesinin önemine vurgu yaptı.
EKD’den Nahide Kılıç ise, Newyork’lu ve Bursa’da yanan tekstil işçisi kadınların yanarak yaşamını yitirmelerine neden olan çalışma koşullarına değindi. Kadınların tekstil işkolunda yoğun çalışmalarına karşın örgütlenmede zayıf kaldıklarını ve bunun için kadın işçiler arasında daha fazla çalışmak gerektiğine dikkat çekti.
Genel Kurulumuza Limter-İş, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, TUYAB, Dayanışma gazetesi ve çalışanları, Alibeyköy Dayanışma Gazetesi okurları ile Esenyurt işçi birliği mesaj yollayarak destek sundular.
Birinci oturuma ara verilmeden önce , Bütçe, Tüzük ve Kararlar komisyonlarının seçimi için verilen önergeler oylamaya konularak kabul edildi.
İkinci oturumun ana gündemi Çalışma raporunun sunumu oldu. 1.Olağan Genel Kurul’dan bu yana geçen üç yıllık faaliyetleri kapsayan raporda, Tekstil-Sen olarak mücadeleci bir sendikacılık anlayışı ve pratiği geliştirdiklerini, kısıtlı olanaklara karşın tek kişilik direnişler hayata geçirdiklerini, örgütlenme faaliyetlerini sürdürdüklerini, toplumsal olaylara karşı sorumluluk duyduklarını ve yerine getirilmesini kendilerine görev edindiklerini ve her koşulda dayanışma içinde bulundukları ifade edildi. Çalışma raporunun sunumundan sonra Dalkıran Çoraptan, Evita Tekstil’den, Desan Dokuma direnişinden, Esenyurt’tan Örma, Sabri Özel Tekstilden, Adana, Denizli ve İzmir’den söz alan tekstil işçileri, işyerlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için daha fazla örgütlenme ve mücadelenin önemine vurguda bulundular. Tekstil-Sen’in bu doğrultudaki çabalarını alkışladıklarını ve üyesi olmaktan onur duyduklarını belirttiler. En son söz alan, sendikamız örgütlenme uzmanı Beycan Taşkıran raporun geneli üzerine yapılan değerlendirmelere katıldığını belirtti. Taşkıran, bundan sonrası içinde sınıfa yönelik saldırılar karşısında birlelşik mücadelenin örgütlenmesini önemsediklerini bunun içinde sendikaların yan yana gelmesi çabasını sergileyeceklerini, sendikal örgütlenme önündeki hukuki engellere karış filli meşru mücadele hattının sürdürüleceğini, çalışmaları fabrika düzeyinden havza ve bölge düzeyine çıkartma hedefi taşıdıklarını vurgulayarak konuşmasını, emperyalist savaşlarda ezilenlerden yana taraf olduklarını barış gücü altında giden işgal askerlerinin gittikleri yerlerdeki tecavüz girişimleri kamuoyuna taşıyacaklarını belirterek tamamladı.
Çalışma raporunun değerlendirilmesinin ardından Merkez denetim, mali ve Tüzük kurullarının sundukları raporlar genel kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Ana Tüzük’ün bazı maddelerinde yapılan değişiklikler genel kurul tarafından uygun bulunarak kabul edildi.
Kararlar(önergeler) komisyonu tarafından Genel Kurula sunulan önergeler oy birliğiyle kabul edildi. Kurulun önümüzdeki süreçte mücadele etmeyi öngördüğü kararlar:
1- Çalışanların ortak örgütlenmesini öngören “Ortak çalışanlar yasası”nın çıkarılması için mücadele edilmesi;
2- Emperyalist savaşlara asker gönderilmesine karşı çıkılmasına, Kürt sorunun adil demokratik çözümü için, yürütülen mücadeleye destek verilmesine, TMY ve F Tipi hapishanelere karşı mücadele edilmesine,
3- Kadın emeğinin korunması, yasalardan doğan haklarının uygulanması ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ücretli izin günü ve resmi tatil ilan edilmesi, istahdam adı altında esnek, kuralsız çalıştırılan kadın işçilerin sosyal haklarının sağlanması için mücadele edilmesine,
4- 2821-2822 sendikalar, Grev ve Lokavt yasaları gibi örgütlenme önündeki engellerinin aşılması, 4857 İş yasasının (kölelik) esnek ve kuralsız çalıştırmayı dayatmasına karşı mücadelenin yükseltilmesine,
5- Tutuklu sendikacıların duruşmalarına kitlesel katılım sağlayarak sendikacılara destek verilmesine,
6- Tutuklu bulunan Ayşe Yumli’nin yeniden Genel Başkan olması için verilen önerge alkışlarla kabul edilerek Yeniden Genel Başkan seçilmesi onaylandı.
14 Ocak günü;
GYK, Denetim ve Disiplin asil ve yedek üyelerinin bulunduğu çarşaf liste seçimi yapıldı.
60 üyenin oy kullandığı seçimde belirlenen liste sloganlar ve alkışlar arasında ilan edildi.
Yönetim kurulundan bir işçi tutuklu bulunan sendikacılara selam ve saygılarını yolladı. Onların yerinin hapishane olmadığını, her koşulda yanlarında olduklarını belirtti.
Seçilen adaylar önümüzdeki üç yıl içinde aldıkları görevi en iyi şekilde yapacaklarını, bu sorumlulukları severek omuzladıklarını ve bunun yerine getirilmesi için kendilerinin seçilmekten onur duyduklarını belirterek Genel kurulu selamladılar.
Tekstil-Sen 2. Olağan Genel Kurul yönetim kuruluna; Genel Başkanlığa Ayşe Yumli Yeter, Genel Sekreterliğe Beycan Taşkıran, Yönetim Kurulu asil üyeliğine Fethiye Erdoğan, Hilal Aslan ve M. Selim Demir seçildi.
Seçilen Yeni yönetim kurulu adına konuşma yapan Fethiye Erdoğan, yolumuz uzun ve zor olabilir ama bizde bu umut bu coşku olduktan sonra işçi sınıfının gelecek güzel günlerine inancımız sonsuz. Tekstil-Sen olarak üstümüze düşen görevleri dün olduğu gibi bugünde yerine getireceğimizi yeniden vurguluyoruz.

Yaşasın 2. Genel kurulumuz.
Yaşasın işçilerin örgütlü mücadelesi!
7 Ocak 2007


TEKSTİL-SEN GENEL MERKEZİ

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur