1. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Konuğu Steve Zeltzer ile Festival üzerine

Sendika.org:Türkiye’ye hoşgeldiniz. 1. İşçi Filmleri festivali hakkında ne düşünüyorsunuz? Size göre festival nasıl geçti?

Türkiye’de katıldığım 1. Uluslararası İşçi Filmleri Festivalinin, film ve videoları kullanarak işçi sınıfının eğitimi ve uluslararası dayanışması açısından çok önemli bir ileri adım olduğunu düşünüyorum. Ulusal yaygınlığı ve ilgiyi sağlamak açısından örgütleyenlerin ortaya koydukları profesyonel iş, çeviriler, gösterimler ve filmlerin binlerce kişiye ulaşması yanında festivale ilişkin bilginin medya aracılığı ile tüm Türkiye’de onbinlerce işçiye ulaştırılabilmesi, bir grup sorumlu ve hünerli insan sayesinde mümkün oldu. Bu tür festivaller böylesi inisiyatifler ve örgütlü emeğin, diğer örgüt yapılarının ve bireylerin desteği olmaksızın mümkün değildir ve kesinlikle gelecekte de büyüyecektir. Eminim ki pek çok insan, bu tarz bir festivalin olabilirliği konusunda en ufak bir fikre sahip değildi.

Türkiye halkı, kuralsızlaştırma ve özelleştirme gibi IMF/Dünya Bankası siyasalarının tüm dünyada işçileri nasıl etkilemiş olduğu ile ilgili gerçek öykülere yoğun bir ilgi gösterdiler. Bu ilgi, sadece bu politikaların Türkiye’de insanlara nasıl zarar vereceğini değil, tüm dünyada işçilere verdikleri zararları göstererek, politik olarak bu siyasalara meydan okuma gücü verecektir. Ayrıca, Türkiye’deki mücadeleleri yansıtmak için daha fazla işçi filmi yapımcısını cesaretlendireceğini de düşünmekteyim. Festivalin bir diğer önemi ise, Türkiye’de işçi filmi yapan yönetmenlerin ve sinema emekçilerinin onurlandırılmış ve hatırlanmış olmasıdır. Onlar, son derece kısıtlı kaynaklarla ve eminim engellemelere rağmen, çalışan insanların öykülerini anlatmak için filmlerini üretmekte ısrar ettiler. Herkesin bildiği gibi bu öyküleri insanlara anlatma kavgası bitmez ve film yapımcıları bizim ilgimize ihtiyaç duyarlar. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile, enformasyona getirilen sınırlamaları aşmak artık daha kolay. Sonuçta, bu festival, internet ve yeni medya yazılımları kullanılmaksızın mümkün olamayacaktı. İşçiler ve onların örgütleri de bu tür güçlü yeni iletişim olanaklarını geliştirmeli ve kullanmalıdır. İletişim ağları ve medya tekelleri, sıklıkla IMF/Dünya Bankası politikalarından yarar sağlayanların gündemlerini ve politikalarını sunmaktadırlar ve buna karşılık emeğin bakış açısını ortaya koyması gereksinimi vardır.

Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanından işçi film ve video yapımcılarının bu ziyareti ve katılımı, onların bu ülkede yaşayan insanların tarihi ve deneyimleri hakkında bilgi edinmesine de yardımcı olmuştur. Bu deneyimler, onların filmlerini besleyecek ve filmler aracılığı ile herbirisinin kendi ülkesine geri dönecek, böylece önemli bir gereksinim olan işçi sınıfının dayanışmasını ve eğitimini güçlendirecektir.

Tüm bu nedenlerle ses getiren başarısı için Türkiye’deki bu ilk İşçi Filmleri Festivaline teşekkür etmek ve alkışlamak istiyorum.

Sendika.org:Sendika.org’un Türkçe ve İngilizce web sayfalarını izliyor musunuz? Sendika.org gibi işçi haberleri websitelerinin rolü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Türkiye’den emeğe ve işçi sınıfına ilişkin çok çeşitli ve derinlemesine haber ve bilgi sağladığı için ve sadece Türkiye değil uluslar arası düzeyde yorumlara yer verdiği için Sendika.org’un ingilizce sayfasını düzenli olarak ziyaret ediyorum. Ayrıca artık, emek iletişiminde ve medyasında giderek büyüyen role sahip sesli ve görüntülü materyali de sağlıyor. Türkiye’deki ilk emek haber ağı olan sendika.org, kapatılan ABD Meredosia Boilermakers grevi ve Türkiye’den desteğe ihtiyacı olan işçileri de içeren bir dayanışmanın işçiler arasında ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını sağladığından önemli bir işleve sahip. Türkiye’de yaşayan işçilerin deneyimleri, tüm dünyadaki işçiler için son derece yararlı ve önemli ve bu site uluslararası emeğin Türkiye’de işçi sınıfının durumu hakkında bilgilenmesi ve bilinçlenmesine yardım etmektedir. Bu haberler, şimdi İngilizce konuşan dünya için de ulaşılabilir durumda ve eminim ki izleyicileri gün geçtikçe artacaktır. Özellikle, Türkiye’deki işçi mücadelesi, hiçbir sınırı olmayan ulusaşırı tekellerle karşı karşıya gelip, uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunda bu site daha da değerli hale gelecektir. Bu site, aynı ulusaşırı tekel için çalışan farklı ülkelerdeki işçilere bir bağlantı sağlayabilir.

Sendika.org:Bizi labornetler konusunda bilgilendirebilir misiniz? İlk Labornet hangisiydi, nasıl kuruldu, şu anda kaç tane Labornet var?

ABD Labornet.org 1991 yılında, henüz web yokken kuruldu. Daha çok endüstri ve özelleştirme ya da sendika örgütlenmesi gibi başlıklardaki konferansların e-maillerini içeriyordu. Bir yönetim kurulu oluşturduk ve Labortech konferanslarını başlattık ve destekledik. Labortech.net San Francisco’da 17-18-19 Kasım 2006 tarihinde bir konferansı daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Labor.net’in asıl amaçlarından birisi de, yeni iletişim teknolojilerini ve işçilerin hikayelerini anlatan film ve videoları kullanan bir emek medyası hareketinin kuruluşuna yardımcı olmaktır. Bu Labortech/Labormedia konferansları, bugüne dek ABD dışında, Kanada, Güney Kore ve Rusya’da gerçekleştirilmiştir. Web teknolojisi ortaya çıktığında, 1995 yılında bir web sayfasını yayınlamaya başladık ve İngiltere’de greve giden ve özelleştirmeye karşı mücadele veren Liverpool liman işçilerinin ilk web sayfasını destekledik. Ayrıca, Labornet’i, her ülkenin kendi Labornet’ini kurması yoluyla uluslararası düzeyde yaygınlaştırmak için çaba harcadık. Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Avusturya, Danimarka ve şimdi de Türkiye’de Labornetler kuruldu. Bu ağlar, farklı endüstriyel alanlara ilişkin haber ve bilgi içeriğiyle, çeşitli endüstri alanlarında çalışan işçilere demokratik bir emek portalı sağlamaktadır.Labornet fikri, dünyanın bütün ülkelerinde, tüm sendikal haberlerin sunulabileceği ve farklı bakış açılarının tartışılıp paylaşılabileceği bir portal yaratmaktır. İnternet, demokratik bir tartışma için işçi sınıfı tarihinin en güçlü iletişim aracını sunduğu gibi, uluslararası dayanışma için de güçlü bir araç sunmaktadır.

Labornet, aynı zamanda demokratik bir sendikal hareket ihtiyacına karşılık olarak da kurulmuştur ve tüm Labornet’lerde işçi hareketinin demokratikleşmesi sorunu konusunda giderek büyüyen bir tartışma ve fikir alışverişi vardır. Örneğin ABD örneğinde, otomobil işçileri işlerinin tasfiyesi, sağlık, emeklilik ve diğer sosyal haklarında kısıntıya gidilmesi ve milyonlarca işçinin emeklilik hakkının gaspı anlamına gelen yeni yasanın uygulamaya koyulması durumu ile karşı karşıyadır. Bu endüstride çalışan işçiler, sıradan sendikalı işçiler olarak, emek haberlerini ve emek videolarını yayınlayan www.futureofunion.com gibi web siteleri kurmaktadır. Bu yeni teknolojileri kullanan işçi sınıfının gücü, dünya emek hareketinin siyasi durumunu dönüştürecektir.

Sendika.org:Dünyadaki diğer emek haberleri sitelerini değerlendirebilir misiniz? Ulusal ve uluslar arası emek hareketinde bu web sitelerinin ne tür etkileri var? Size göre bu etkileri en iyi ortaya koyan örnek nedir?

Dünyada, emekçiler için bilgi ve haber yayınlayan web sitelerinin sayısı giderek artmaktadır. Labornet’ler uluslararası grev mücadeleleri konusunda haberleri sağlamakta, dayanışma fonlarının yaratılması konusunda ve işten çıkartılan ya da greve giden işçile
re doğrudan eylemlerle destek konusunda büyük yardımlar sağlamaktadır. Eric Lee tarafından başlatılan Labourstart dünyanın pek çok ülkesinden düzenli olarak haber sağlamakta ve pek çok sendikanın web sayfasına bağlantı kurmaktadır. Labornet web siteleri, Koreli işçilerin, Arjantinli fabrika işgalcisi işçilerin, Filistinli işçilerin mücadelelerini ve Irak ve Afganistan’da süren savaşa karşı emekçilerin eylemlerini ve dayanışmasını desteklemektedir. Ayrıca, emeğe dair sesli ve yazılı materyalin de herkese ulaşmasını sağlamaktadır.

Labornetweb siteleri, Labortech konferanslarını desteklemekte ve emeğe ilişkin multimedia materyal de sağlamaktadır. Kore’deki Labornet ya da Nodongnet ilk emek radyo kanalını başlatmıştır ve umuyoruz ki diğer ülkelerde de emek radyosu ve emek video kanalları oluşturulur. ABD’de günlük emek haberleri yayınlayan www.laborradio.org ingilizce olarak yayına başlamıştır ve diğer dillerde de yayın yapabilmek için çaba harcamaktadır.

Sendika.org:İnternet üzerinden yayın yapan radyo ya da TV ya da web temelli internet yayıncılığı konusunda emek mücadelesi açısından ne düşünmektesiniz?

Dünyadaki bütün emek web sitelerini bir araya getirecek ve aynı zamanda da sesli ve görüntülü emek medya kanallarının oluşturulmasına yardım edecek uluslararası bir emek medya ağının kurulması için pek çok fırsat vardır. İşçilerin büyük bir kısmı, kendi mücadelelerini yazmaz ya da kendi öykülerini web sitelerine koymaz. İnternet kullanımının artması ve işçilerin bu öyküleri açığa çıkartmanın önemi konusunda ikna edilmesi ile bu değişecektir. Emeğin görüntü ve ses ya da cep telefonları gibi yeni teknolojileri nasıl kullanacağı konusuna eğilmek de önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde pek çok işçi, bilgisayar alma şansına sahip olmasa da, internet kafeleri kullanabilmekte ve büyük bir kısmının cep telefonu bulunmaktadır. Bunların, emek haberlerinin ve enformasyonun alınması konusunda büyük değeri vardır ve bizler cep telefonu teknolojisinin bu amaçla nasıl kullanılabileceği konusunda kendimizi eğitmeliyiz.

Karşımızdaki teknolojik ve politik engelleri aşabilmek, enformasyon edinmeye yönelik engelleri ortadan kaldırmak için, cep telefonu ve diğer yeni iletişim teknolojilerini işçilerin kullanabilmesini, en azından daha fazla sendikacı ve sendika önderinin bu araçları kullanmasını sağlamaya dönük kitlesel eğitim programlarına ihtiyaç vardır.

Sendika.org:Teşekkürler


Steve Zelter Emek ve işçiler konusunda birçok video film üreten ABD’li bir yapımcı. Laborfest.net adresindeki işçi filmleri festivalini 1994 den bu yana düzenleyenlerden.Aynı zamanda San Fransisco’da haftalık yayınlanan “Labor On The Job” proragmaın da yapımcısıdır.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur