Örgütlenme Özgürlüğünü Kısıtlayan Türkiye “Tüm Haber-Sen” Davasından Mahkum Oldu

1995 yılında kapatılan Tüm Haber-Sen tarafından AİHM’de açılan dava sonuçlandı. AİHM Türkiye’yi, sendikal örgütlenmeyi kısıtladığı gerekçesiyle mahkum etti. Kararı değerlendiren Haber Sen, bu kararı “Türkiye’deki grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların kullanımı konusunda bağlayıcı ve emsal oluşturan bir karardır” diye açıkladı.

Haber Sen’in yaptığı yazılı açıklama şöyle;

TÜM HABER-SEN’ den HABER-SEN’ e MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR!

Bugün Türkiye’ de kamu emekçilerinin 80’li yılların sonunda başlattığı fiili ve meşru mücadele zemininde örgütlenmesi sürecinin yeni bir aşamasındayız.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 25 Mayıs 1995 yılında o zamanki siyasi iradenin yaklaşımlarına uygun biçimde kapatılan TÜM HABER-SEN hakkındaki işlemin hukuksuz olduğuna karar vermiştir.
TÜM HABER-SEN 90′ lı yılların başında 55 Şubesi ve 40.000 üyesi olan bir Sendikaydı.

Sendikamız o zamanki adı PTT olan ve sonradan Türk Telekom ve Posta Telgraf Teşkilatı olarak ikiye bölünen kurumda büyük oranda örgütlüydü.

Yürüttüğü fiili ve meşru mücadele ile kamu emekçilerinin örgütlenme sürecine kendi iş yerlerinden güç vermişti.

Peki TÜM HABER-SEN Niçin Kapatıldı?

Türk Telekom’ un özelleştirilmesine yönelik adımların atılmaya başlandığı o yıllarda çok açık ve net biçimde özelleştirmeye karşı mücadele edeceğini açıklamıştı.

Kamu emekçilerinin örgütlenmesi için fiili mücadeleyi yaşama geçirmekten geri adım atmamıştı.

(26 Sendika Yöneticisinin İstanbul’ dan başka illere sürgün edilmesi üzerine 1994 yılı Kasım ve Aralık aylarında başlattığı iş bırakma eylemleri ile telekomünikasyon hizmetlerini durdurmuştu. O zamanki İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü açıkça tehditler savurarak aslında siyasi iradenin Sendikamıza yönelik yaklaşımının ip uçlarını vermişti. Eylemlerin tüm çalışanlarca sahiplenilmesi ve yöneticilerimizin görevlerine dönmesi üzerine bu örgütlülüğün gücü özelleştirmecileri korkutmuştur.)

İstanbul’ da açılan dava jet hızıyla görüldü ve Yargıtay’ da onandı.
25 Mayıs 1995′ te TÜM HABER-SEN’ in kapatılmasıyla, esas olarak Türk Telekom’ un özelleştirilmesine karşı örgütlenecek muhalefetin önünün kesilmesi ve kamu emekçilerinin örgütlenme sürecinde çalışanlara göz dağı verilmesi hedeflenmiştir.

Bu yasakçı uygulamalara rağmen 16 Ocak 1996 tarihinde HABER-SEN kurularak TÜM HABER-SEN’ in bıraktığı yerden mücadelesini sürdürmeye başlamıştır.

AİHM Kararı Niçin Önemli?

Öncelikle bu karar yıllardır söylediğimiz kamu emekçilerinin örgütlenmesinin önündeki engelleri ortaya koymuştur.

Türkiye’ deki bu uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11. maddesine aykırı olduğunu hukuken tespit etmiştir.

Yine Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler nedeniyle AİHM, 87 numaralı uluslararası iş sözleşmesinin ikinci maddesinde yer alan özel sektör ile kamu sektörü arasında fark gözetilmeksizin tüm çalışanların sendikal haklarının güvence altında olduğunu vurgulamıştır.

Avrupa Konseyi Sosyal Şartı’nın silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarına dahi sendikal haklar tanıdığını vurgulayan AİHM, Türk hükümetinin TÜM HABER-SEN’ in kapatılması davasında verdiği savunmayı ikna edici bulmadığını belirtti ve Türkiye’ nin bu davada vatandaşlarının örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

Bu karar Türkiye’ deki grevli ve toplu sözleşmeli Sendikal hakların kullanımı konusunda bağlayıcı ve emsal oluşturan bir karardır.

AKP Hükümetine Bir Kez Daha Sesleniyoruz!

* Bu kararla görüldüğü gibi, Türkiye’ nin imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Sosyal şartına göre kamu emekçilerinin örgütlenmesinin önündeki tüm engeller bir an önce kaldırılmalıdır.
* Örgütlenme dışına itilen kamu emekçilerine (adalet, emniyet, asker vb.) sendika kurma hakkı yasal güvence altına alınmalıdır.
* Çeşitli mahkemelerce (Danıştay 1. Dairesinin 2005/1363 sayılı kararı gibi ) aksine kararlar alınmasına rağmen kamu emekçilerinin toplu sözleşme ve grev hakkını kullanmasını engelleyen 4688 sayılı yasa bir an önce değiştirilmeli, kamu emekçilerinin toplu sözleşme yapması ve grev hakkını kullanabilmesi yasal güvence altına alınmalıdır.

KESK/HABER-SEN
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur