Kamu Çalışanına Toplu Sözleşme İzni

Kamu çalışanlarının 1990’lı yıllarda başlayan “Grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesi”ne yargıdan destek geldi. Danıştay, memurların da toplu sözleşme masasına oturmasının yolunu açacak bir karar aldı. Danıştay, 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın “Memurlarla toplu sözleşme imzaladığı” gerekçesiyle Niğde’nin Ulukışla Belediye
Başkanı Hacı Avşar hakkında açtığı davayı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Sosyal Şartı’na atıfta bulunarak reddetti.

Danıştay’ın kararı, kamu çalışanlarının da artık toplu sözleşme yapabileceği,hükümetin ise bu yöndeki yasa değişikliklerini zaman geçirmeden alması gerektiği yönünde yorumlandı.

SENDİKA HAKLI

Türkiye’deki kamu çalışanları sendikalarına emsal teşkil edeceği öne sürülen dava süreci şöyle gerçekleşti: Ulukışla Belediye Başkanı Hacı Avşar, geçen yıl 15 kamu çalışanı adına Tüm Belediye Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) ile toplu sözleşme masasına oturdu. Bir yıl için geçerli olan bu sözleşme devam ederken, memurların toplu
sözleşme yapamayacağını iddia eden İçişleri Bakanlığı, belediye hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Ulukışla Belediye Başkanı Hacı Avşar, İçişleri Bakanlığı’nın bu kararına itiraz etti ve Danıştay’a başvurdu. Danıştay, 17 Kasım tarihinde toplu sözleşmenin bir hak olduğuna karar verdi.

DANIŞTAY NE DEDİ?

Türkiye tarihinde yeni bir sayfanın açılmasına neden olan davada Danıştay, 17 Kasım’da gerçekleşen oturumda, “ILO ve Avrupa Sosyal Şartı hükümlerinin, Anayasa’nın 53 ve 90. maddeleri uyarınca değerlendirilmesi sonucu Tüm Bel Sen ile belediye arasında varılan mutabakat uygulamasının suç teşkil eder bir yanının bulunmadığına
oyçokluğuyla karar verildi” kararını aldı.

Tüm Bel Sen, alınan bu kararla artık memurların da toplu sözleşme yapabileceklerini belirtti.

Kaynak: Akşam Gazetesi

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur