İnay Köylüleri Kefen Giyecekler

Bilindiği gibi; Uşak İli Eşme-Ulubey Kışladağ mevkiindeki işletilmek istenen altın madeninin ihtiyacı olan su için; Jandarma korumasında, İnay Köyü’nden kanal açılıyor. .

Daha önce, Tüprag Firması, su kanallarını geçirmek için İnay Köylülerinin tarlalarını satın almak istemiş, ancak, köylülerin tarlalarını satmamaları üzerine bu kez orman alanından, meradan ve yol kıyısından su kanalları açma girişiminde bulunmuştu. İnaylıların karşı çıkmaları ve tepki göstermeleri üzerine çalışma yapılamamıştı. 21.09.2005 tarihinden itibaren Jandarma’nın tepki gösteren köylülere müdahale ile kanal çalışması başlamıştı.

İnay Köylüleri bu kez de kefenli eylem yapacaklar. Yarın saat 10.00’dan itibaren kefenleri giyerek; “siyanürlü atına karşı biz kefenlerimizi giydik ya siz” diye haykıracaklar.

İnaylı’lar Anayasa’nın 56. maddesini anımsatıyorlar; “…Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir…”

İlginize ve bilginize sunulur.
Av.Arif Ali Cangı

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur