SSK Pahalı İlaca Mahkum Edildi

Uzmanlar SSK’nin ilaç harcamalarındaki artışın açık şekilde ortada olduğunu söylerken kurumun buna uzun süre dayanmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersin Yarış , ”SSK ilaçta toplu alım avantajını yitirdi. Devir süreci ile birlikte toptan yerine perakende ilaç almaya başladı. Bunun doğal sonucu da zarar etmektir. Aksini söylemek matematiğe de, ticarete de aykırı olur” dedi. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Opr. Dr. Sami Türkoğlu ise herhangi bir rakam ortaya koymak için erken olduğunu dile getirerek ”Harcamalarda artış muhakkak olacaktır” diye konuştu. KATÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Yarış, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri ile başlayan süreçte ilaç alımlarının kuruma ek yük getirdiğine işaret ederek ”Bundan sonra SSK ilaç için daha fazla para harcayacak demektir” görüşünü kaydetti. SSK’nin devirden önce ilaçları toplu aldığını, ancak şimdi bu ”avantajını” yitirdiğini söyleyen Yarış, devam eden süreçte kurumun zarar etmesinin normal olduğunu belirtti. ”SSK gerçekten çok ciddi bir kesimin ilaç ihtiyacını karşılıyordu. Dolayısıyla alımlarını toplu yapıyordu ve ucuza alıyordu” diyen Yarış, şu anda ilaçların perakende alındığını ve bunun doğal sonucunun da zarar etmek olduğunu ifade etti. ”Aksini söylemek matematiğe de, ticarete de aykırı olur” diyen Yarış, rakamların önemi bulunmadığını, önemli olanın kurumun bu avantajını artık yitirmiş olması olduğunu kaydetti. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Türkoğlu ise, sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi için uygulamanın bir yılını doldurmasının beklenmesi gerektiğini savundu. ”Harcamalarda mutlaka bir artış olacaktır” diyen Türkoğlu, önemli olanın bu artışın insanları refah düzeyine ulaştırıp ulaştırmadığı olduğunu belirtti. Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Öğretim Üyesi Nurettin Abacıoğlu ise son dönemde eczacıların genel cirolarında yüzde 40 artış olduğunu ve bunun konsolide bütçeden karşılanabilmesinin zor göründüğünü söyledi. Eczanelere geri ödemelerde sorun olduğunu anlatan Abacıoğlu, ”İlk ödemeler gerçekleştirildi. Ancak birikme var” dedi. Abacıoğlu, ”Devlet bir müddet sonra tıkanacaktır. Bu da eczanelerin tasfiyesine kadar gidecektir” dedi.

Haber: ZEYNEP ŞAHİN/Cumhuriyet

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur