Kültürün Özelleştirilmesi (Chin-tao Wu)

Chin-tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi?nde sanatın 1980’lerden sonra tırmanan “işletmeleşme” sürecini araştırıyor.

Küresel şirketlerin denetimine giren sanat, bu şir-ketlerin tanıtım, yayılma ve iktidar stratejilerinde kullanılan bir araca indirgeniyor. Chin-tao Wu,bu indirgemenin altında yatan toplumsal, hukukî, ör-gütsel süreçleri inceliyor. Örnekler veriyor, vakalar anlatıyor. İşletme kültürünün, sanatın özerkliğini, eleştirel ve siyasal gücünü ne ölçüde aşındırabildi-ğini düşünmeye yöneltiyor. Kültürün Özelleştirilmesi, sanat sosyolojisi ve kültürel eleştiri geleneğine çağdaş bir katkı.

“Şahane bir kitap. Lütfen alın.” Louise Bourgeois

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur