Zorunlu Din Dersi Uygulamasına Karşı Kampanya

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu ve İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi’nin öncülüğünde bir araya gelen bir çok demokratik kurum, 20.04.2005 Çarşamba günü Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bir basın açıklaması ile; zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istedi.

Kampanyanın imzacısı ve destekçisi olan kurumlar; DİSK Genel Merkezi, DİSK Genel İş Sendikası, Halkevleri Genel Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Dernekleri Genel Merkezi ve 73 şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi ve 41 şubesi, Seyit Garip Musa Sultan Kültür Derneği, Tuncelililer Derneği, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Hacı Bektaş-i Veli Kültür Tanıtma ve Yaşatma ve Anadolu Folklorunu Araştırma Derneği Genel Merkezi, Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği Narlıdere-İzmir, Aydos Vakfı, Çamşıhı Hüseyin Abdal Derneği, Bozüyük HBV Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, Piri Baba Kültür ve Dayanışma Derneği-Merzifon, Hacı Bektaş Kültür ve Yardımlaşma Derneği Taşdelen-İstanbul, Ankara Tuncelililer Derneği, Ankara 78’liler Derneği, SES Ankara Şubesi, Kızılırmak Köy Dernekleri.

Ankara

Basın açıklamasında; “Laik bir ülkede, dini eğitim vermek devletin görevi değildir. Çünkü Laik devletin dini olmaz. Laik devlet, tüm dini inançlara ve inançsızlara eşit mesafede olmak zorundadır. Kamusal düzeni belirleyen toplumsal sözleşme olan hukuki kurum ve kamusal alan tüm dinlere, tüm inançlara ve tüm inançsızlara eşit mesafede olmak zorundadır. Devlet ayırımcılık yaparak bir inancı topluma kabul ettirmek, yada diğer inançlar karşısında üstün kılacak desteklerde bulunamaz. Zorunlu din dersi eğitimi ile, toplumun tüm kesimleri tek yanlı bir din eğitimine tabi kılınarak, Türkiye toplumunun tümünü dinsel esaslara göre yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır” denildi.

Basın açıklaması ardından, zorunlu din dersi eğitiminin son bulması için ülke çapında bir imza kampanyasının başlatıldığı ve toplanan imzaların 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 25 inci yıl dönümü olan 12 Eylül 2005 tarihinde TBMM’ye sunulacağı duyuruldu.

İstanbul

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen alevi dernekleri, demokratik kitle örgütleri ve sendikaların imzacısı olduğu bir açıklama yaptılar.

Alevi Bektaşi Federasyonu Marmara Bölge Temsilcisi Ali Kenanoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında, “Eğitim sistemlerinde zorunlu din dersleri akla ve akıl yaratıcılarına vurulmuş bir kelepçedir” denildi. Anayasada yer alan “Din ve ahlak eğitimi devletin gözetim ve denetiminde yapılır. Din ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu ders arasında yer alır” maddesini hatırlatılarak, “Laik devlette dini eğitim vermek devletin görevi değildir” dendi. 12 Eylül askeri darbesinden sonra 82. Anayasası?na eklenen 24. maddenin kaldırılmasını istediklerini belirten Kenanoğlu, 12 Eylül’e kadar ülke genelinde birçok demokratik kitle örgütü, sendika ve derneğin desteğiyle ülke genelinde bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu ve kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Adana

Adana Valiliği önünde bir basın açıklaması yapan Alevi Bektaşi Birlikleri ve İnsan Hakları Derneği zorunlu din dersinin kaldırılmasını istedi. “Zorunlu din dersleri kaldırılsın” pankartının taşındığı eyleme Eğitim-Sen, Halkevleri ve İşçi Mücadelesi destek verdi.

Mersin

Demokratik Kitle Örgütleri temsilcilerinin desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Mersin Şube Başkanı Gazi Keskin de, ”Laik devlet, tüm inançlara ve inançsızlara eşit mesafede olmak zorundadır” diye konuştu.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur