Ankara-Eğitim Emekçileri Kalem Bıraktı

Genel Başkan Alaaddin Dinçer, “Eğitim-Sen, bugün tüm dünyada, eğitim bilimi açısından bilimsel bir gerçek olarak kabul edilen ana dilde eğitimi savunduğu için kapatılmak isteniyor” dedi.

Dinçer, eğitim yöneticileri alanında başlayan siyasi kadrolaşma çabalarının, eğitimin bilimsel, demokratik bir yapıya kavuşturulmasının önünde büyük bir engel olduğunu kaydetti.

Kamu reformu adı altında sunulan, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi senaryosu ile kamu hizmetlerinin paralı hale getirildiğini söyleyen Dinçer, diğer bir taraftan da kamu emekçilerinin iş güvenceleri ve sosyal hakları gibi en temel hakları elinden alındığını ifade etti.

Dinçer, Eğitim-Sen’in de bir yıldırma politikası sonucu kapatılmak istendiğini söyleyerek, “kadrolaşmaya, kamusal alanın tasfiyesine, kamu personel rejimi yasasına ve sendikalarının kapatılmak istenmesine hayır demek amacıyla” Türkiye’nin her yerinde çeşitli eylemler yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur