Emek Platformu Marmara Bölge Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

İstanbul’da Kadırga Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya sendika ve meslek örgütü yöneticiler ve üyelerinden oluşan yaklaşık 600 kişi katıldı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türk-İş Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve TTB İkinci Başkanı Metin Bakkalcı’nın yaptıkları konuşmaların ardından İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Osman Öztürk ve, Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzettin Önder birer sunuş yaptılar.

Grevde bulunan UNO Ekmek Fabrikası işçileri ise toplu girdikleri salona attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle hareket kattılar. Toplantı sırasında yapılan konuşmaların sık sık “Sendikalar uyuyor, hükümet vuruyor”, “Uyarı değil, genel grev” sloganlarıyla kesilmesinin ardından Süleyman Çelebi, Sami Evren ve Metin Bakkalcı’nın yaptığı birlik vurgusu salonun havasını değiştirdi.

Toplantıda 16 Şubat uyarı eyleminin “bahar eylemleri” gibi ön açıcı olması gerektiği ve genel greve kadar giderek hükümeti sarsacak bir sürecin başlangıcı olması gerektiği vurgulandı.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur