Ankara- Ulaşım Zammında Kadınlar Daha Mağdur…

ANKARAM PLATFORMU

BASIN AÇIKLAMASI( 05.02.2005)

Ankara’da toplu taşımaya yapılan acımasız zam Ankara nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar için daha fazla yıkım yaratmaktadır. Toplu taşımaya uygulanan %33’lük zammın en önemli mağdurlarından biri kadınlardır.

Uzak mahallelerden yoksulluk sebebiyle haftanın 6, ayın 24 günü çalışmaya giden asgari ücretli bir kadın, bir gidiş bir geliş olmak üzere zamdan önce ayda 43.2 YTL (43 milyon 200 bin TL) harcarken, artık 57,6 YTL (57 milyon 600 bin TL) yol parası vermektedir. Fazladan verdiği 14,4 YTL (14 milyon 400 bin TL), bir ayda ailesi için alacağı 96 halk ekmeğidir. Günde iki kez araç değiştirirse bu rakam 115 YTL’ye (115 milyon TL)’ye, aradaki fark miktarı ile alamayacağı ekmek sayısı da 192’ye çıkmaktadır.

Hiçbir sağlık ve sosyal güvencesi olmadan, “ev işçisi” olarak çalışan kadınlar için ise durum çok daha acımasızdır. Üstelik, büyük bir kısmı gecekondu bölgelerinde yaşayan kadınlar, çalışacakları eve ulaşmak için 2 toplu taşım aracı kullanmak zorundadır.

Zam, kentin en yoksulları olan kadınlar için daha fazla yoksulluk demektir!

Ankara’da yaşayan nüfusun yarısı kadın!
Temiz, güvenli ve ucuz ulaşım hizmeti almak kadınların en temel hakkı!
Ve kadınlar kentin en yoksulları!
Yoksulluk nedeniyle toplu taşım araçlarını bile kullanamayan, otobüs parası veremedikleri için kent merkezini görememiş kadınlar var!
Ankara’da yüz kadından yalnızca 13’ü otomobil sahibi! Yani kadınların tamamına yakını toplu taşıma araçlarını kullanarak ve yaya olarak yolculuk yapıyor!
Üstelik, kadınların yarısı taşıtlarda sarkıntılığa uğradığını ya da sürekli olarak “sarkıntılığa uğrama” korkusu hissettiğini söylüyor!
Kent içi toplu taşım araçlarındaki yolculuklarında, balık istifi taşınan Ankaralı kadınlar, can ve mal güvenlikleri ile ilgili kaygılanıyorlar!
Bazı şoförlerin saygısız ve kötü muamelelerine maruz kalıyorlar!

Geceleri zaten güvensiz olan Ankara’da, toplu taşıma gece 23.00’den sonra “bir ihtimal” iken gece 01.00’den sonra tamamen duruyor. Kadınların gece geç saatlerde eve dönmesi “sokakta can güvenliği piyangosuna” bırakılıyor!
Ankaralı kadınlar Ankaralı kenttaşlarına soruyor;

Verilen bu kötü ve eksik ulaşım hizmetine çocuğumuzun ekmek, süt parasını vermek zorunda mıyız?
Yoksul kadınlar için ücretsiz belediye otobüsü saatleri belirlenemez mi?
Bebek arabalı kadınlar, yaşlı ve engelliler için düzenlemeler yapılamaz mı?
Yolları, alt geçitleri daha iyi aydınlatmak ve güvenli hale getirmek mümkün değil mi?
24 saat temiz, güvenli ve ucuz ulaşım hizmeti hakkımız değil mi?

Ankaram Platformu olarak;

· Ankaralıların ulaşım hakkını kısıtlayan zammın bir an önce geri alınmasını ve toplu taşıma ücretlerinde indirim uygulanmasını istiyoruz.
· Ankaralılar için etkin ve ucuz, aylık ve yıllık abonman sistemi kurulmasını, işsizler ve öğrenciler için ulaşımın ücretsiz hale getirilmesini istiyoruz.
· Tüm indirimlerin özel-kamu, otobüs-dolmuş ayrımı yapılmadan uygulanmasını istiyoruz.
· Toplu taşım araçlarında balık istifi olmadığımız, insana yakışır ve sağlıklı yolculuk yapmak istiyoruz.
· Tüm toplu taşıma araçlarının temiz ve bakımlı olmasını istiyoruz.
· 24 saat esasına göre çalışan toplu taşıma hizmeti istiyoruz. Akşamları hava karardıktan sonra kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların güvenliklerini daha etkin bir şekilde sağlanmasını ve bütün ortak mekanların kentlilerin güvenli hareket etmelerini temin etmek üzere aydınlatılmalarını istiyoruz.
· Aktarmaların özel toplu taşımada da uygulanmasını talep ediyoruz.
· Toplu taşıma araçlarına trafikte öncelik verilmesini ve özel şeritler ayrılmasını istiyoruz.
· Bebekli ve pazar arabalı kadınların ve engellilerin ulaşımının bir işkence olmaktan çıkarılması için gerekli önlemlerin alınmasını ve ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

ANKARAM PLATFORMU olarak, zam kararı geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Tüm Ankaralıları da bu mücadelede yanımızda yer almaya, bizimle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

ANKARAM PLATFORMU
Ankara Halkevleri, Altı Nokta Körler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, DİSK- OLEYİS, DİSK- Dev Maden Sen, DİSK Emekli Sen, Edebiyatçılar Derneği, Eğit Der, KADER, KESK Ankara Şubeler Platformu, ODTÜ Mezunları Derneği, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına; Çevre Müh. Odası, Elektrik Müh. Odası, Harita Müh. Odası, İnşaat Müh. Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Müh. Odası, Makina Müh. Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubeleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Tüketici Hakları Derneği,
Tüm İşçi Emeklileri Derneği

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur