Özelleştirme sonucu işsiz kalanların sayısı 12 bini geçti

Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlara dönük yapılan düzenlemede, başvurular 20 Aralık 2004 tarihine kadar alınırken, başvuranların dosyalarının kuruluşlardan gelişinin zaman alması nedeniyle değerlendirmenin uzadığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, başvurularda ‘gerekli şartları taşımayanların’ ayıklanması nedeniyle, başvurusu uygun bulunanların sayısı 8 bin 600’de kaldı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararında, ”1 Ocak 1992 tarihinden Ekim 2004’e kadar özelleştirme uygulamaları neticesinde, iş akdi kamu tarafından feshedilmiş veya yine altı ay içinde iş akdi özel sektör tarafından feshedilen İş Kanunu hükümlerine tabi, daimi veya geçici işçi statüsündeki (kapsamdışı personel hariç) personel” şartı aranıyor.

Ayrıca müracaat tarihi itibariyle, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanmama şartı da aranıyor.

Diğer yandan, ayrıldığı kurumlardan dosyası gelenlerin başvurularının bu hafta içinde Devlet Personel Başkanlığı’na gönderileceği belirtilirken, müracaatların yaklaşık yarısının bu hafta içinde Devlet Personel’e ulaşabileceği ifade edildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın Devlet Personel Başkanlığı’ndan 18 bine yakın personel talebi olduğu, dolayısıyla özelleştirme işsizlerinin büyük bölümünün okullarda görev alabileceği belirtildi.

Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanların 10 ay süre ile çalışacak olmalarının da MEB’in bünyesine uygun olduğu hatırlatılırken, diğer kuruluşlarda bu şekilde çalışmanın sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekildi.

Bunların yanı sıra bundan sonra yapılacak özelleştirmeler nedeniyle işsiz kalacaklar da, ”1 ay içinde” başvuru yapmaları kaydıyla bu haktan yararlanabilecek.
Bu kişiler, Devlet Personel tarafından yerleştirme yapılana kadar, iş kaybı tazminatını da almaya devam edecek.

Özelleştirme mağduru olarak işe yerleştirilecek hak sahiplerinden ilköğretim mezunlarına 450 YTL, lise mezunlarına 500 YTL, yüksek okul mezunlarına da 560 YTL lira net maaş verilecek. Bu durumda bulunanların Temmuz ayındaki memur maaş artışından da yararlanabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: www.netgazete.com

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur