Aydınlardan Chavez’e Açık Mektup

BOLİVARCI VENEZÜELLA CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI HUGO CHAVEZ FRİAS’A AÇIK MEKTUP

4 Ocak 2005

Değerli Başkan Hugo Chávez Fri’as,

Size bu açık mektubu anti-emperyalist siyasetinizle ve Venezüellalıların çoğunluğunun iyiliğini gözeten hükümetinizin gerçekleştirdiği önemli toplumsal dönüşümlerle dayanışma içinde olan kişiler olarak yazıyoruz.

Bu kaygılar ışığında, Disip’e bağlı [Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención-Venezüella İstihbarat ve Önleme Hizmetleri Müdürlüğü] güvenlik güçlerinin, Kolombiyalı muadilleri ile birlikte, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, FARC’ın uluslar arası ilişkiler organı üyesi (daha çok Ricardo González olarak tanınan) Rodrigo Granda’nın yakalanması eylemine aktif biçimde katıldıklarını öğrenmekten şaşkınlık duyuyoruz. Güvenilir kaynaklardan alınan haberlere göre, Granda 13 Aralık günü Caracas’ta durdurularak Disip merkezine götürülmüştür. Kendisi saatler sonra, Kolombiya’ya, “resmen tutsak alındığı” bir kamyon kasasında transfer edilmiştir. Kendisi hakkında, hem Venezüella yasaları hem de uluslar arası yasalar açıkça ihlal edilerek, hiçbir yasal ya da idari işlemde bulunulmamıştır.

Başkan Chavez, hatırlatmalıyız ki, Granda, Devletin yüksek temsilcileri ve dünya çapındaki önemli politik ve toplumsal örgütlenmeler tarafından, Kolombiya çatışmasına politik bir çıkış yolu bulmak amacıyla yaptığı diplomatik etkinliklerin bir parçası olarak kabul görmüş olan bir kişiliktir.

Bu tutuklama ve onu izleyen kaçırma eylemi, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti’nin izlediği bir siyasetinden çok Kolombiya yetkililerinin eylem biçimlerini ve uğursuz “Akbaba Planı” döneminde Güney Yarımküre diktatörlükleri tarafından sergilenen eylem biçimini anımsatmaktadır.

Başkan Chavez, bu durum ilk kez yaşanmıyor. Çeşitli bilgiler, çok sayıda Kolombiyalı köylü ve sendika önderinin Venezüella ve Kolombiya yetkililerinin işbirliği ile gerçekleştirilen operasyonlarda ve/ya da paramiliter güçlerce öldürülmüş ve kaçırılmış olduklarına işaret ediyor.

Bu tür etkinliklerin, özellikle de Disip’in etkinliklerinin, ulusunuzun ulusal güvenliğine yönelik ciddi bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Disip, Kolombiya güvenlik güçlerinin ve bunlara bağlı paramiliter grupların Venezüella’da ceza muafiyeti altında gerçekleştirdiği etkinliklere izin vererek, Venezüella’nın egemenliğini ihlal etmiştir.

Daha da önemlisi: Bütün bunlar Disip’in yönetiminden sorumlu olan yüksek yetkililerin ve Devletin diğer kurumlarının, başlatmış olduğunuz politik sürece olan bağlılığını şüphe altında bırakmıştır. Başkan Chavez, Kolombiya’nın iç çelişkileri konusunda yansız olacağınız ve Birleşik Devletlerle Kolombiya Planı tarafından engellenen politik görüşmeler sürecine aracılılık ederek barış için bir yol arayacağınız vaadinde bulunmuştunuz.

Başkan Chavez, sizden Granada ve umud ederiz ki, Venezuella topraklarında kaçırılan diğer Kolombiyalı toplumsal önderler hakkındaki sorumluları ortaya çıkartacak bağımsız bir özel araştırma başlatmanızı saygılarımızla rica ediyoruz. Size Venezuella güvenlik güçlerini, ulusun egemenliğinin ihlal edilmesine katkıda bulunan bu tür insanlardan temizleyecek tüm önlemleri almaya devam etmeniz konusundaki dayanışma duygularımızı saygılarımızla sunuyoruz. Onların amacı Bolivarcı devrimi Kolombiya’da ve dünyanın geri kalanında bulunan halk hareketlerinin ve toplumsal hareketlerin desteğinden yalıtmaktır.

Bolivarcı dayanışma duygularımızla

James Petras, sosyolog, Birleşik Devletler

Hernando Calvo Ospina, yazar, Kolombiya/Fransa

Noam Chomsky, dil bilimci, Birleşik Devletler

Margarita López Maya, sosyolog, Venezuella

Martín Almada, 2002 Alternatif Nobel ödülü birincisi, Paraguay

Aram Aharonian, gazeteci, Uruguay/Venezuella

William Blum, Dış işleri bakanlığı eski görevlisi, Birleşik Devletler

Pablo Kilberg, gazeteci, Arjantin

Ramón Chao, gazeteci, İspanya/Fransa

Pascual Serrano, gazeteci, İspanya

François Houtart, teolog, Belçika

Marcelo Larrea, gazeteci, Ekvador

Carlos Fazio, gazeteci, Uruguay/Meksika

Santiago Alba, yazar, İspanya.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur