AB Genişlerken İşçi Hakları Daralıyor – Birleşik Metal

Birleşik Metal Sendikası’nın çıkartmış olduğu Sendikam adlı gazetenin Kasım-Aralık 2004 sayısından alınmıştır.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur