2004, Bütün Yılı Yıkım, Kan, Savaş ve Acıya Boğan ABD’ye İade Edildi.

Eylem “2004 yılını, onu kan ve gözyaşına boğanlara iade ediyoruz” sloganıyla saat 12.30’da ABD büyükelçiliği önünde Halkevleri GYK ve MYK üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.Halkevciler elçilik önüne sembolik olarak 2004 yılı takvimlerini bıraktı.

HE Genel Başkanı Abdullah Aydın’ın okuduğu basın açıklamasında “Bizler son saatlerini tükettiğimiz 2004 yılına baktığımızda; onun yoksulluk, sömürü, savaş ve yıkım dolu bir yıl olduğunu görüyoruz.2004 yılı hemen her günü tarifsiz acılarla yaşandı. Bu yılın takvimlerinin hemen her sayfası kan ve gözyaşı ile ıslandı.Bizler bunun baş sorumlusu olarak ABD’yi görüyoruz ve yaşattığı acılarla geçen bu yılı ve onun takvimlerini onlara geri iade ediyoruz.” dedi.

Yapılan Konuşmanın ardından Halkevleri yöneticileri Konsolosluk bahçesine geçirdiğimiz yılın takvimlerini bırakarak eylemlerine son verdi.

İşçi Bülteni- Ankara

Eylemde Halkevleri Genel Başkanı Abdullah Aydın tarafından okunan basın açıklaması şöyle;

2004 Yılı Yoksulluk, Sömürü, Savaş ve Yıkım Dolu Bir Yıl Oldu !

2004 YILINI, ONU KAN VE GÖZYAŞINA BOĞANLARA İADE EDİYORUZ !

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Dostlar;

Bugün 31 Aralık 2004, işte bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bilindiği gibi, her yılbaşında geride kalan yılın bir değerlendirilmesi yapılır ve yeni yıla dair beklentiler, temenniler ve hedefler ifade edilir.

Bizler, son saatlerini tükettiğimiz 2004 yılına baktığımızda; onun yoksulluk, sömürü, savaş ve yıkım dolu bir yıl olduğunu görüyoruz. 2004 yılının hemen her günü tarifsiz acılarla yaşandı. 2004 yılı takvimlerinin hemen her sayfası, kan ve gözyaşı ile ıslandı.

Bizler 2004 yılını, ABD önderliğindeki zengin emperyalist devletlerin ve çokuluslu şirketlerin bitmek bilmeyen kar ve egemenlik hırsları nedeniyle, bütün dünyada adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin daha da derinleştiği bir yıl olarak anacağız.

Bizler 2004 yılını, “küreselleşme” adıyla uygulanan neo-liberal politikalar sonucu, milyarlarca insanın çalışacağı güvenceli bir iş, barınacağı bir ev, yeterli ölçüde beslenme ve giyim olanakları olmaksızın; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hakkından mahrum olarak, yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı bir yıl olarak anacağız.

Bizler 2004 yılını, bilim ve teknoloji alanında elde edilen ilerlemelerin, insanlığın ortak çıkarları yerine, başkalarından daha önde olmanın ve egemenliği pekiştirmenin emrinde gerçekleştirildiği; son yaşanan deprem felaketinde görüldüğü gibi yoksul ülkelerin maddi imkansızlıkları ve teknolojik yoksunlukları nedeniyle, başta çocuklar olmak üzere onbinlerce insanın doğal afetlerde can verdiği bir yıl olarak anacağız.

Bizler 2004 yılını, emperyalist güçlerin egemenlik savaşlarında, başta kadın ve çocuklar olmak üzere onbinlerce insan yaşamını yitirdiği, kentlerin yakılıp yıkıldığı; Irak, Filistin, Afganistan başta olmak üzere, halkların barış ve güvenlik özlemlerinin daha da büyüdüğü bir yıl olarak anacağız.

Bizler 2004 yılını, bizi yöneten hükümetin kendi halkının çıkarlarına hizmet etmek yerine, emperyalist sömürü ve işgal güçlerinin taşeronluğunu üstlendiği, ülkemizin bütün zenginliklerinin ve hatta, yaşadıkları bu ülkede güvenceli birer iş bulamayan onlarca emekçinin Irak’ta can vermesinde görüldüğü gibi, insanlarımızın da emperyalistlere peşkeş çekildiği bir yıl olarak anacağız.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Dostlar;

Bugün burada Halkevciler olarak; 2004 yılının son sözünü söylemek için toplandık.

Bunun için en gerçekçi adres olarak, ABD hükümetinin Türkiye Büyükelçiliği’ni seçtik. Çünkü 2004 yılında insanca yaşam özlemlerimizi yok sayanlar; bütün kardeş halklara açlık, yoksulluk, savaş ve yıkım sunan bu düzenin gerçek sahipleri, ABD önderliğindeki emperyalist güçler ve işbirlikçileridir.

Bizler bugün burada 2004 yılını, onu kan ve gözyaşına boğanlara iade ediyoruz !

Biliyoruz ki; 2004 yılının son sözü, aynı zamanda 2005 yılının ilk sözüdür ! Şimdi burada ilan ediyoruz ki, 2005 yılını biz kazanacağız; onu barış, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük dolu bir yıl yapacağız !

Sözümüz, yoksul emekçi hakların öfkesi ve umudur; sözümüzü mücadelemizde bayrak edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Abdullah AYDIN

Genel Başkan

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur