EMO Çalışanları Sendikal Hakları İçin Eylemde

Türk-İş’e bağlı Tez-Kop-İş sendikasında örgütlenen Elektrik Mühendisleri Odası çalışanları işverenleri olan oda yönetimiyle toplu sözleşme dönemine girdi.

3 Kasım 2004 tarihinde iş mahkemesinde başlayacak olan dava sonucuna göre başta sendikalı olma hakkı dahil sendikal haklarının tümünün gasp edilmesi karşısında EMO çalışanları “Sendikama Dokunma” adılı kampanyayla sendikasızlaştırmaya karşı direnişe geçti. Çünkü yapılan itirazla beraber girilen dava süreci, sendikasızlaştırma ve tüm sendikal haklarının gaspı anlamına geliyor…

18 ekim pazartesi gününden itibaren Sendikama Dokunma! yazılı kokart eylemiyle ilk adımını atıldığı kampanya 19 Ekim tarihinde “12 Eylül yasaları ile sendikamı kaybettim hükümsüzdür” ibareli gazete ilanı ile kamuoyuna duyuruldu. Duruşma tarihi olan 3 Kasıma kadar devam edecek bir dizi eylemlilik takvimi çıkartılıyor.

Çalışanların ilk dönemecinde oldukları direnişlerini sendikal hakları yeniden garanti altına alınana kadar sürdüreceği belirtildi.

Ankara İşçi Bülteni

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur