İstanbul 4. İdare Mahkemesi: Derneklerin ‘Savaşa hayır’ gösterilerine katılımı amaç dışı faaliyet değil, demokratik hak

Mahkeme kararında “amaç dışı faaliyet gösterildiği” gerekçesiyle verilen ceza “açıkça hukuka aykırı” olarak nitelendirildi ve “Irak’a asker gönderme konusunun gündemde olduğu bir zamanda “savaşa hayır” adı altında yapılan gösterilerin, bunu organize eden dernekler açısından amaç dışı faaliyet olarak addedilmesi de mümkün değildir. Bu tür yürüyüşlerin demokratik eleştiri hakkının kullanılmasından ibaret olduğu açıktır” denildi. Karar buna benzer gerekçelerle demokratik kitle örgütlerine açılan davalarda emsal teşkil etmesi açısından önem taşıyor.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur