2005 bütçesinde memura yüzde 8 zam gözüküyor

Maliye Bakanlığı, hazırlıklarını başlattığı 2005 yılı konsolide bütçesinin ödenek tavanını 1.6 milyar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak belirledi. 2005 yılı bütüçe harcamaları bu tavanı aşmayacak şekilde belirlenecek.
Bütçe ödenek tavanıyla ilgili rakamlar, memur maaşlarının gelecek yıl en fazla yüzde 8 oranında zamlanabileceğini, faiz ödemelerinin de yüzde 8.6 oranında azalabileceğini ortaya çıkardı.
Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinden, tüm ödenek tekliflerini en geç 30 Temmuz 2004 tarihine kadar teslim etmelerini istedi. Aynı şekilde sosyal güvenlik kurumları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların yanısıra bağımsız bütçeli kurumların da 2005 yılı bütçelerini analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayarak sınıflandırma tekniği ve sistematiği açısından incelenmek üzere, 30 Temmuz 2004 tarihine kadar Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerektiğini bildirdi.
Kuruluşlardan 2005 yılı bütçe ödeneklerini Yeni Türk Lirası’na göre belirlemeleri ve 2004 yılı ödeneklerini de YTL cinsinden dikkate almaları istendi. Bütçe teklifleri hazırlanırken, 2005 yılı sonu itibariyle tüketici fiyatları endeksindeki artışın yüzde 8, GSMH deflatörünün yüzde 10.1, GSMH büyüme oranının yüzde 5 ve yabancı para cinsinden yapılacak harcamalar için kullanılmak üzere ortalama dolar kurunun ise 1.67 yeni Türk Lirası olarak esas alınması gerektiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2005 yılı bütçe ödenek tavanları da TL’den altı sıfır atılmasıyla 2005 yılı başından itibaren geçilecek olan Yeni Türk Lirası bazında belirlendi. 2005 yılı bütçe ödenek tavanı, bu yılın baz alınan ödenek tavanı olan 150.9 milyar YTL’ye göre (150.9 katrilyon lira) sadece yüzde 1.8 oranında artırılarak 1.6 milyar YTL olarak belirlendi.
Bütçe başlangıç ödeneklerinin 2004 yılı için yüzde 10.1 olarak hedeflenen 2003 yılı ortalama enflasyonundan daha düşük oranda artmasında faiz ödemelerindeki azalışın yanı sıra personel ödeneklerinin ortalama enflasyondan düşük artırılması belirleyici oldu.

PERSONELE 30.8 MİLYAR YTL

ANKA’nın edindiği bilgiye göre personel ödenek tavanı bu yılın başlangıç ödeneğine göre yüzde 8 oranında artırılarak 30 milyar 844 milyon YTL olarak belirlendi. Bu gelecek yıl kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranının da yüzde 8’le sınırlandırılacağının sinyalini verdi.
2004 yılında personel giderleri 28 milyar 559 milyon YTL olarak belirlenmişti. Memur maaşlarına bu yıl ise yüzde 6 ilk altı ayda yüzde 6’da ikinci altı ayda zam yapılmıştı.
Gelecek yıl da memur maaşlarının ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 oranında zamlanabileceği tahmin ediliyor.
Kamu çalışanları için SSK ve Emekli Sandığı’na ödenecek devlet primi miktarı da bu yılki ödeneğe göre yüzde 8 artırılarak 3 milyar 918 milyon YTL olarak öngörüldü.
Bu yıl 66 milyar 50 milyon YTL ödenek ayrılan bütçeden yapılacak iç ve dış borç faiz ödemelerinin ise gelecek yıl yüzde 8.6 oranında azalarak 60 milyar 402 milyon YTL olacağı öngörüldü. Faiz ödemelerinin toplam bütçe ödenekleri içerisindeki payı yüzde 43.8’den yüzde 39.3’e kadar geriliyor.
2005 bütçesinden mal ve hizmet alımlarına 13 milyar 346 milyar YTL’ye kadar ödenek ayrılması öngörülüyor. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenek tutarı bu yılın başlangıç ödeneğineğine göre yüzde 10 oranında artırılıyor. 2004 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımları için ayrılan ödenek 12 milyar 132 milyon YTL düzeyinde bulunuyor

Kaynak: www.milliyet.com.tr
20 temmuz 2004

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur