Üniversite Öğrencilerine Dönük Saldırıya Tepkiler Sürüyor!

İÜ Beyazıt kampusu önünde kitle örgütü temsilcileri, sendika temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Türkiye Üniversiteleri Öğrenci Koordinasyonunun düzenlediği “Demokratik Üniversite Kurultayı” ile yaratılan özgür eğitim kürsüsüne dönük polisin ve İÜ yönetiminin işbirliği sonucu gerçekleştirilen saldırılar kınandı. 165 öğrencinin gözaltına alındığı, 7’si ağır olmak üzere onlarca öğrencinin yaralandığı, üniversite binasının özellikle tahrip edildiği saldırılar, gece 3.00 sularında gerçekleştirilmiş ve amfide bulunan öğrenciler üzerlerine gaz bombaları yağdırılmak suretiyle kendi bilim mekanlarından zor yoluyla koparılmak istenmişti.

Basın açıklamasında Öğrenci Koordinasyonu’ndan bir temsilcinin yaptığı açıklamanın ardından söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Gençay Gürsoy, İÜ öğretim üyesi Prof. İzzettin Önder ve Halkevleri İstanbul Şubesi Başkanı Oya Ersoy, üniversitenin gerçek sahiplerinin YÖK tartışmalarından dışlanmasının karşısında yarattıkları alternatif tartışma ortamının kanlı bir biçimde yok edilmek istenmesini nefretle kınadılar. Üniversiteden coplarla, gaz bombalarıyla sökülüp atılmak istenen ve yaralanan öğrencilerin derhal serbest bırakılması istendi.

KESK Genel Başkanı Sami Evren, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Gençay Gürsoy, Metalurji Müh. Odası Başkanı Cemalettin Küçük, Eğitim-Sen 2 nolu Şube Başkanı Hasan Toprak, DİSK/Dev Sağlık-İş, DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Kamil Kartal, İstanbul Dişhekimleri Odası, Halkevleri, Anti-Kapitalist, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Tekstil-Sen, DİSK/Limter-İş, Emekçi Kadınlar Birliği, BEKSAV, EMEP, DSİP, SDP, DEHAP, ÖDP İstanbul İl Örgütleri ve ÇMO İstanbul Şube Başkanı tarafından deklare edilen basın açıklamasında “öğrencilere yapılan saldırının YÖK’ün ve gerici AKP iktidarının gerçek yüzü” olduğu vurgulandı. YÖK’ün,Rektörlüğün ve polisin bu vahşi saldırıyla öğrencilere ve üniversiteye verdiği zararların hesabını vermesi istendi.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur