KYTK’YA KARŞI MECLİS ÖNÜNDE EYLEM

Kamu Yönetimi Temel Tanunu Tasarı’nın geri çekilmesi, bu tasarının yerine halkımızın taleplerini içerecek gerçek bir reformun hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için TBMM önünde basın açıklaması yapıldı. İşçi ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinden 1000 dolayında katılımla gerçekleşen basın açıklamasını KESK Genel Başkanı Sami Evren okudu.

Basına ve Kamuoyuna

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı bugün TBMM gündeminde görüşülmeye başlanacaktır. Bizler işçi ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri olarak sürecin başından beri mevcut yasa tasarısının geri çekilerek tüm yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir reformun, toplumsal uzlaşı temelinde hayata geçirilmesini savunduk. Milletvekillerini ziyaret ettik, kitlesel eylemler gerçekleştirdik ve tasarının geri çekilmesini istedik. AKP hükümeti ise kendi yurttaşına sırt çevirdiğini, emekçilerin, çalışanların, ezilenlerin taleplerini hiçe saydığını; uluslararası finans kuruluşlarının talimatlarıyla hareket ettiğini maalesef bir kere daha gösterdi.

Şimdi burada bir kez daha tekrarlamak istiyoruz:

Kamu yönetiminde köklü bir reforma ihtiyaç vardır.

Ancak, bu tasarı ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun değildir. Bu tasarı uluslararası sermayenin ve onların örgütlerinin taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Tasarı hazırlanırken, toplumun büyük bir kesiminin ve onların örgütlerinin görüşleri alınmamıştır.

Bu haliyle Tasarısı, reform değil, bir tuzaktır.

Biz Türkiye’nin demokratik toplumsal örgütleri olarak:

– Geleceğimizi ipotek altına alacak olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı başta olmak üzere, devamı niteliğindeki diğer tasarılar hep birlikte hemen geri çekilmesini istiyoruz.

– Halkın geniş kesimlerinin taleplerini karşılayacak, demokratik açılım sağlayacak bir reformun hayata geçirilmesi için “ortak mücadele” verme konusunda inançlı ve kararlı olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.

– Bu tasarıların geri çekilmesi talebini taşıyan tüm siyasi partileri, konfederasyonları, meslek kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini ve halkımızı, önümüzdeki eylem sürecinde birlikte davranmaya davet ediyoruz.

Eylem takvimi çerçevesinde; 21 Şubat’ta Adana, Samsun ve Diyarbakır’da, 22 Şubat’ta İstanbul’da kitlesel gösteriler düzenleyeceğiz. 6 Mart’ta ise Ankara’da tasarının geri çekilmesi talebimizi yüzbinlerle alanlarda haykıracağız.

Eylemlerimiz yasanın mecliste görüşülmesi sürecinde daha da artacak. Mevcut yasa tasarısının ve ekleri niteliğindeki yasa tasarılarının yasalaşmaması için her türlü demokratik direnme hakkımızı kullanacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, hükümetin yasa tasarısını derhal meclis gündeminden çekmesini talep ediyoruz.

TÜRK-İŞ – DİSK – KESK – TMMOB – TÜRMOB – TTB – MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ – ADD – DENETDE – TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ – TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur