İşsizliğe, güvencesiz çalışmaya ve dışlanmaya karşı Avrupa Yürüyüşü Temel Bildir

Çalışma hakkı için:

Bağımsız ve özgürce iş seçimi için “işe dönüş” bahanesiyle işsizlere yapılan bütün ücret dayatmalarına ve kabul edilemez çalışma koşulları zorlamalarına tümüyle karşı çıkıyoruz.

Toplumsal, kültürel, ekolojik olarak yararlı, gelir, çalışma usulü ve koşulları açısından güvenceli yeni kitlesel istihdam alanlarının oluşturulmasını istiyoruz.

Çalışma saatlerinin, yeni istihdam alanları açarak, gelir veya satınalma gücü kaybına uğramadan, esnek veya geçici işçiliğe başvurmadan acilen ve önemli ölçüde azaltılmasını istiyoruz.

Kar eden firmalardan başlamak üzere tüm işten çıkarmaların durdurulmasını istiyoruz.

Çalışma koşullarının ve ücretlerin güvencesizleştirilmesinin bütün biçimlerine, part-time ve güvenliksiz çalışma zorlamasına tümüyle karşı çıkıyoruz.

Çocuk emeğine ve kaçak işlerde çalıştırılan göçmen işçilerin istismarına tümüyle karşı çıkıyoruz.

Yasal düzeyde ve pratikte kadın erkek eşitilği için, kadınların eşit işe eşit ücret almasını önleyen tüm ayrımcılık biçimlerine karşı çıkıyoruz.

Avrupada var olan bütün sosyal hakları içine alan bir ilerleme için, aşağıda sıralanan hakların, toplumsal kazanım ve haklar bakımdan en büyük kazanımı sağlayacak ve özellikle düşük ücretlilerin ve işsizlerin temel hizmetlerden parasız yararlanmasını içerecek biçimde düzenlenmesini istiyoruz.

Her kes için yeterli sağlık hakkı;

Konut hakkı;

Eğitim, öğrenim ve kültür hakkı;

Adalet hakkı;

Gençlere gelir, meslek ve öğrenim hakkı;

Dolaşma ve bütün haberleşme araçlarından yararlanma hakkı;

Elektrik, gaz ve içme suyu kullanma hakkı;

Emeklilik aylığı hakkı;

Herkese oturma ve dolaşma özgürlüğü;

İşsizlerin ve güvencesiz işlerde çalışanların örgütlerinin ve kendilerini özgürce ifade etme ve bağımsız eylem haklarının tanınmasını istiyoruz.
Hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.euromarches.org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur