Coca Cola Direnişi Değerlendirmesi-Nakliyat-İş

160 Gün Süren Şanlı Coca-Cola Direnişi Elde Edilen Kazanımlarla Başarılı Bir
Şekilde Sonuçlanmıştır
19 Mayıs 2005 tarihinde başlayan ABD Emperyalizminin simgelerinden Coca-
Cola’daki Direnişimiz, 160 gün sürmüştür. 110 yiğit Coca-Cola Direnişçisi;
her türlü baskılara, gözaltılara, dayanışmanın zayıflığına karşın
mücadelesini kararlılıkla, militanca devam ettirmiştir. Direniş, 20 Temmuz
2005 tarihinde Dudullu’daki Coca-Cola Türkiye Genel Müdürlüğü’nün İşgali ile
önemli bir aşamaya gelmiştir. Sendikamız Genel Başkanı, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Avukatının da bulunduğu 91 işçi gözaltına alınmıştır. İstanbul’un
değişik yerlerinde açılan 5 İmza Stand’ında 100 bine yakın imza
toplanmıştır. İstanbul’un değişik merkezlerinde toplam 10 bin bildiri
dağıtılmıştır. Başta ABD Konsolosluğu önünde yapılan protesto eylemi ile,
Taksimde çeşitli kez yapılan eylemler gelmek üzere yapılan birçok eylemle
İstanbul’un her yeri direniş alanına çevrilmiştir. 13 Ağustos’ta,
Konfederasyonumuz DİSK tarafından, Coca-Cola İçmeme (Boykot) kampanyası
başlatılmıştır. Coca-Cola’nın düzenlediği Rock Konseri, jandarma engeli
aşılarak protesto edilmiştir.
Coca-Cola Direnişi, Türkiye’nin değişik illerinde DİSK’in ve oluşturulan
platformların yaptığı dayanışma etkinlikleri ile, genel bir mücadeleye de
dönüşmüştür. Coca-Cola’nın merkezinin bulunduğu ABD’de de dayanışma
etkinlikleri düzenlenmiştir.
Kısacası, doğru bir önderlik yapıldığında İşçi Sınıfımızın neler
yapılabileceğini dosta düşmana bir kez daha gösteren Coca-Cola
Direnişi/İşgali, militanlığı ve kazanımları ile Türkiye İşçi Sınıfı Mücadele
Tarihindeki yerini almıştır.
Coca-Cola Direnişinin sendikal mücadele açısından önemli bir kazanımı da
taşeron örgütlenmesi ile ilgili tarafıdır. Coca-Cola’nın taşeronu Trakya
Nakliyat’ta örgütlendik. Ancak Direnişin muhatabı; Coca-Cola olmuştur. Ve
sonuca da böyle ulaşılmıştır. Coca-Cola başlarda “bizi ilgilendirmez”
demiştir. Ancak sorun bir anlamda Coca-Cola ile çözülmüştür.
Direnişle ilgili dayanışma, olması gerekenden az olmuştur. DİSK’in önerisi
ve zorlaması ile 19 Eylül 2005 tarihinde Coca-Cola Boykotu’nu destekleme
kararı alan Emek Platformu’nun, bu kararında isim (Coca-Cola’yı) belirtme
cesaretini dahi gösterememesi ve bu kararla ilgili bir tek etkinlik dahi
yapılmaması, dayanışmanın zayıflığına çarpıcı bir örnektir.
Direnişçi işçilerin oybirliği ile alınan kararla, Direniş şu şekilde
sonuçlanmıştır:
1- Dudullu’da tazminatsız olarak işten çıkarılan tüm işçilere, Kıdem ve
İhbar Tazminatı ödenmiştir.
2- Yenibosna ve Dudullu’da kıdem ve ihbar tazminatları sendikanın önerileri
doğrultusunda yeniden hesaplanmış, Yenibosna’da kıdem ve ihbar tazminatı
alan Direnişçi işçilere, bu hesaba göre doğan farklar da ayrıca ödenmiştir.
(Yenibosna’daki işçiler, kıdem ve ihbar tazminatlarını daha önce
almışlardı.)
3- Her bir Direnişçi İşçi: Direniş süreci için (yani boşta geçen zaman için)
4 aylık, sendikal tazminat olarak da 14 aylık ücreti tutarında tazminat
almıştır. Toplam olarak 18 aylık tazminat almıştır işçiler. Direniş
sürecindeki tazminatları: Aylık ücret+aylık yemek parası+aylık prim
toplanarak hesap edilmiştir. Yani işçiler bilfiil çalışmış olsalardı
ellerine ne geçecek idiyse aynı parayı tazminat olarak almışlardır. Yine
mahkemelerin 12 ay olarak hükmettikleri sendikal tazminat mücadeleyle 14 ay
olarak işverene kabul ettirilmiştir. Bu 14 aya ait tazminatlar da Nakliyat-
İş’in kararlı tutumuyla, işverene geri adım attırılarak, kabul ettirilen
biçimiyle geçmiştir. Yani işçilerin çalıştıkları zaman ellerine geçen
ücretlerine ek olarak, yalnızca çalıştıkları zaman hak ettikleri primleri de
eklenerek hesaplanmıştır sendikal tazminatları da.
4- Tazminatların tamamı işçilere bir defada nakit olarak ödenmiştir.
Yapılan anlaşma gereği alınan tazminatlar, şu ana kadar ülkemizde
Mahkemelerin verdiği işe iade davalarının sonucu alınan tazminatların
üzerindedir.
Kazanımları ile İşçi Sınıfı Mücadele Tarihinde yerini alan Coca-Cola
Direnişiyle dayanışma gösteren tüm halk örgütlerine, yapılara teşekkür
ederiz.

Saygılarımızla. 29.10.2005

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur