FLORANSA 2002 – Kısa Bir Değerlendirme – Kamil Kartal DİSK Basın-İş Genel Sekret

Floransa süreci birkaç açıdan değerlendirilebilecek bir süreç değil bu konuda önümüzdeki günlerde önemli tartışmalar devam edecektir öncelikle belirtmek gerekirse Floransa öncesi ve sonrası en azından Türkiyedeki aydınlar emekçiler siyasi kurumlar demokratik kitle örgütleri vb kişi ve kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.

Yine benim özetle belirtmek istediğim birkaç başlık vardır;
Floransayı Cenova Süreci ciddi bir biçimde etkilemiştir, Globalizmin ortaya çıkarttığı olumsuz sonuçlardan etkilenen kesimlerde konumları ve statüleri ne olursa olsun bu olumsuzluklara karşı birlikte mücadele etmek gerektiğinin bilinci süratle gelişmektedir.

Şimdilik bu toplulukları ortaklaştıran politik bir öznenin olmadığı görünmektedir. Çeşitli siyasal güçlerle (sosyal demokratlar, sosyalistler, komünistler vb.) Sivil toplum örgütleri ve emek örgütlerinin farklı ideolojik farklılıklarına rağmen birlikte olunabileceğini kanıtlanmıştır.

Bu hareket 68 rüzgarından sonra başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren bir çıkış olma özelliği göstermektedir. Tüketici örgütlerinin organize olabildiklerinde müthiş gücün neler yapabildığını görmek mümkündür.

Bir kere daha bu hareket göstermiştirki emeğin örgütlenmesinde niteliksel değişimler ve enternasyonel örgütlenmeler zorunlu hale gelmiştir.

A.S.F haziran 2003 Selanikte daha niteliksel bir sürece yönelebilme özelliği taşımaktadır.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur