Sol İttifak Girişimler Sonrasında DİSK Temsilcilerinin Gelişmelere İlişkin Rapor

*Karar gereği sürecin kısalığı dikkate alınarak aynı gün telefon bağlantısı ile TMMOB, TTB ve KESK Başkanları ile 09.09.2002 tarihinde TMMOB toplantı salonunda saat 11.00’de bir araya gelinmesi sağlanmıştır.

*DİSK Başkanlar Kurulu kararı ve bu karar içeriğinde yer alan kurumsal ilişki ve beş siyasi parti ile (SHP, ÖDP, HADEP, EMEP, SDP) görüşme önerimiz olumlanmıştır.

*Aynı gün SHP, HADEP, EMEP, SHP, ÖDP Genel Başkanlarıyla randevu alınarak gidilmiş ve görüşülmüştür.

*DİSK’in kararı ve bu kararda birleşen TMMOB, TTB ve KESK’in aktarımlarını olumlu bulduklarını belirten siyasi parti liderlerinin 3+2 ya da 3+1+1 (“HADEP, EMEP, SDP” + “ÖDP+SHP”) ya da (“HADEP, EMEP, SDP” + ÖDP+SHP”) tarzındaki ayrı duruşların bizlerin çağrılarıyla 5’li blok olasılığı görülmüştür.

*4’lü grubumuz “Emek Platformu’nun IMF Alternatifi programının temeli olan ilkeleri esas alan ve 5 siyasi parti başkanı ile 4 örgütün temsil edildiği bir konsey, platform önermeyi ve buna görüşmelerde de sıcak baktıklarını ve katılabilecekleri görülen bu 5 parti başkanını toplantıya çağırmaya kararlaştırmıştır.

*Bu çağrı 09.09.2002 tarihinde telefon aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve 10.09.2002 tarihi saat 09.00’dan başlamak üzere bir araya geliş yanıtı beklenmiştir.

*EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, bir gün önce “Evet” dediği 5 Parti + 4 Örgütten oluşan konseye “ben yanlış anlamışım katılmıyor” yanıtını TMMOB Başkanını arayarak söylemiştir.

*HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, yine TMMOB Başkanına “sizler bizim milletvekili adaylarımızı belirleyip denetleyeceksiniz, seçimlere sizde propagandalara katılacaksınız, o kadar büyük bütçeniz var mı?” soru ve düşüncelerini aktararak katılım kararını değiştirerek katılmayacaklarını söylemiştir.

*Bu süre içinde EMEP Genel Başkanının ilk görüşmede bilgilendiği ve birlikte değerlendirmelerde bulunduğu DİSK temsilcileri hakkında daha sonra bilgilenmeye yönelmesi “kimdir, hangi yetki .. vb.” soruları diğer kuruluş yetkililerine yöneltmiş olması düşündürücüdür.

*SHP, ÖDP, ve SDP Başkanlarına geleceklerini, katılabileceklerini ve böyle yapının kararlı olabileceğini söylemiş olmalarına karşın, diğer 2 siyasi parti liderinin olumsuz tavrı nedeniyle toplantı gerçekleştirilemeyeceği için çağrılmamışlardır.

*09.09.2002 tarihinde saat 13.00’dan sonra telefonla HADEP, SHP, EMEP, ÖDP, SDP arasında ortak seçim listeleri hazırlama çalışmaları başladığı bilgisi alınmış ve tarafımızdan da doğrulanmıştır.

*Bu durum karşısında DİSK temsilcileri olarak “Kurumsal işbirliği” olasılığının tümüyle yok olduğu görülmüş, 5 siyasi partinin liste ortaklığına yöneldikleri gözlenmiştir. Ve bu nokta DİSK Genel Başkanına telefonla iletilmiştir.

*10.09.2002 tarih ve saat 19:30 sonrası ile ÖDP’nin bizim önerimizi daha da zenginleştirerek “siyasi partiler arasında birlikteliğin olmazsa olmaz koşulu” olarak gösteren faks mesajları alınmıştır.

*11.09.2002 tarihinde ulaşan bilgilere göre HADEP-SDP-EMEP ortak hareket etmektedirler. ÖDP ve SHP ise bağımsız olarak ayrı ayrı seçimlere hazırlanmaktadırlar.

*DİSK, TMMOB, KESK, TTB temsilcileriyle yapılan 09.09.2002 tarihli bir araya geliş saat 18.00’da sona ererken kuruluşumuz adına teşekkür edilmiştir. Bu arada HADEP ve EMEP’in tavırlarını kurumumuza onu temsil eden bizlere saygısızlık olarak aldığımız belirtilmiş, asıl önemli ve bilinçli saldırının gerçekleştirildiğine dikkat çekilmiştir. Bu saldırıda Türkiye’nin bir yöne evrildiği bu günde kuruluşlarımızın yeni yer, işlev ve yapılandırılmaları sorumluluklarının belirlenmesinde etkin olmaya çalıştığımız, belirleyici olmaya çalıştığımız bir noktada bu davranışlarıyla da bizleri eski tanım işlev ve yere oturtmaya çalışmalarıdır. Seçimler süreci yeni tanım ve işlevimizi belirlemeye daha fazlasıyla katkıda bulunacak bir süreç ve bu nedenden dolayıda politik arenaya müdahil eder tavrımızın bunları rahatsız ettiğini anlamakta zorlandıklarını görmekteyiz.

Görünen o ki 5 partinin birlikte ya da ayrı ayrı veya 3+1-1 halinde listelerini hazırladıktan sonra bizlere, sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütlerine “gelin destekleyin” diyeceklerdir. Buda solun demokrasi anlayışı 3+1+1 olarak sergilenecektir.
Yapılan bu çalışmaların Başkanlar Kurulumuza sunarak değerlendirilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla
Çetin UYGUR
Dev.Maden-Sen Genel Başkanı

Tamer ATIŞ
Sosyal-İş Genel Sekreteri

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur