Meclis Açıldı Kriz Sürüyor

Geçen hafta gündeme gelen yeni bir yolsuzluk soruşturması da ucu hafiften ANAP’a yönlenen BEDAŞ-TEDAŞ soruşturması oldu. Şimdilik büyük gürültü koparmayan bu dosyanın ise nerelere kadar varacağını süreç gösterecek. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı’ndaki ‘Vurgun Operasyonu’nun Bakan Koray Aydın’ın istifasıyla sonuçlanması da önceden görülebilen bir gelişmeydi. Bu sonuç, Telekom sürecindeki tavrı ile küresel sermayenin nezdinde değer yitiren MHP’nin, küresel sermayeyle entegrasyon sürecinden dışlanmasının bir adımı olarak gündeme gelen operasyonun bir parçası niteliğindeydi. Bu durum, aynı zamanda MHP’nin siyasi arenanın yeniden yapılanmasındaki konumuna ilişkin de bazı ipuçları verdi. Her kriz ve operasyonun ardından bir bakanını feda etmek zorunda kalan MHP, bir süre öncesine kadar oynadığı merkezin aktör adayı rolünden adım adım uzaklaşıyor. Net olarak ortaya çıkmamakla birlikte MHP yine toplumsal konumunu yitiren orta sınıfların tepkileriyle beslenen ve o kesimin temsilcisi olma rolünü üstlenecek.

Dünyada ise G.Afrika’da yapılan BM Irkçılık Konferansı dünya gündemine damgasını vurdu. Filistin-Ortadoğu sorunu karşısındaki tavrından dolayı ırkçılıkla suçlanan İsrail’in ve hamisi ABD’nin konferanstan ilk etapta çekilmeleri ortamı germesine rağmen sonuç bildirgesindeki değişikliklerle bu gerginlik hafifletildi. Ortadoğu konusunda artık sorunun çözücü güçleri konumu şüpheli duruma düşen ABD’nin bu tutumu, önümüzdeki dönemdeki emperyalist çekişmeler konusunda bazı ipuçları verdi. 19.yy sonları ile 20.yy’ın başarında dönemin hegemonik emperyalist gücü İngiltere’nin nispeten sert tarzına karşılık ABD’nin yine nispi olarak ‘insani’ yüzlü yumuşak yayılmacılık siyaseti, bu defa Alman-AB eksenli cephe tarafından devralınıyor. İngiltere’nin o dönemdeki konumunu da ABD alacak gibi görünüyor. Stratejilerini hayata geçirmede insan hakları söylemini daha fazla ön plana çıkaran Alman-AB cephesiyle içine girdiği ekonomik durgunlukla birlikte saldırgan bir siyasetin ipuçlarını veren ABD’nin önümüzdeki dönemde farklı alanlarda karşılaşmalarının nasıl sonuçlar vereceği yaşayarak görülecek.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur